Rozkaz L. 7/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 30.08.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2014

 

 

Druhny i druhowie!

3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 8 KDH-ek pwd. Darię Zielińską i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 KDH-ek dh. Zuzannę Krzysztofik i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 8 KDH-ek dh. Darię Szotę.
3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowej 73 KDH-ek dh. Karolinę Mazurek.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.06.2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Klaudię Kowalik
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.06.2013 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Annie Moćko.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.06.2013 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza pwd. Aleksandrze Michalskiej i pwd. Łukaszowi Żórawskiemu.

13. Inne
Składam jeszcze raz gorące podziękowania całej kadrze zgrupowania, kadrze gospodarczej oraz kadrze wychowawczej podobozów za pracę jaką wykonaliście przed i podczas obozu. Było to ogromne przedsięwzięcie i dzięki współpracy mogliśmy mu sprostać. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam przy budowaniu i włączyli się w organizację obozu.

 

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji