Rozkaz L. 6/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 30.08.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 6/2013

 

Druhny i druhowie!

3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 43 KDH pwd. Martę Bieniek i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 43 KDH dh. Annę Moćko.

7. Mianowania Instruktorów
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 10.06.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Katarzynie Łypacz.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 11.06.2013 r. zgodnie z § 24 i 25 Statutu ZHP występuje ze Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Maciej Surgiel.
10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 11.06.2013 r. zgodnie z § 24 i 25 Statutu ZHP występuje ze Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Katarzyna Woźnicka.

13. Inne
Gratuluje 8 KDH-y i 46 KDH-y zdobycia I miejsca na trasach 55. Rajdu Świętokrzyskiego oraz wszystkim patrolom drużyn, które wzięły w nim udział.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji