Rozkaz L. 5/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 15.05.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2013

 

Druhny i druhowie!

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie Uchwały Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 2/2013 z 25 marca 2013 r. zwołuję Zjazd IV Rejonu Wyborczego na dzień 15 czerwca 2013r. w Sali kolumnowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na godzinę 18:00.
1.1.2. Podaję do wiadomości listę osób z czynnym prawem wyborczym na Zjazd IV Rejonu Wyborczego:
hm. Adam Massalski – Przewodniczący ZHP,
hm. Katarzyna Sieradzan – Komendant Hufca,
phm. Paweł Majka – Z-ca Komendanta Hufca, Komendant Szczepu 8 KSDHiZ,
hm. Piotr Wychowaniec – Z-ca Komendanta hufca,
pwd. Izabela Drogosz – Skarbnik Hufca,
phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy Hufca, Komendant Szczepu BSDG,
phm. Milot Jakubowski – Członek Komendy Hufca, Komendant Szczepu SPO,
pwd. Marta Bieniek – Członek Komendy Hufca, Komendant Szczepu BUKI, Drużynowa 43 KDH,
pwd. Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
phm. Monika Kasprzyk – Członek Komisji Rewizyjnej,
phm. Anita Chlebna – Członek Komisji Rewizyjnej,
hm. Maciej Wlazło – Przewodniczący KSI, Przewodniczący Błękitnego Kręgu, członek CKR,
hm. Aleksandra Polesek – Członek KSI,
phm. Magdalena Soprych–Stachurska – Członek KSI,
phm. Cezary Jastrzębski – Członek KSI,
hm. Piotr Prokop – Członek KSI przy GK ZHP,
hm. Jakub Juszyński – Szef Zespołu Promocji,
phm. Dorota Kurpios – Juszyńska – Członek Zespołu Promocji,
pwd. Przemysław Kubera – Członek Zespołu Promocji, Drużynowy 8KDH-y,
dh. Aleksandra Łabuda – Członek Zespołu Promocji,
hm. Adam Rukat – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
hm. Wojciech Wychowaniec – Członek ZKK, Przewodniczący Czarnego Kręgu,
phm. Maciej Stachurski – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego przy Szczepie Buki,
phm. Łukasz Kordyzon – Szef ZKK,
pwd. Aleksandra Michalska – Członek ZKK,
phm. Emil Misztal – Członek ZKK,
pwd. Daria Zielińska – Drużynowa 8 KDH-ek,
dh. Klaudia Kowalik – Drużynowa 12 KGZ,
dh Ludwik Pisarski – Drużynowy 18 KDH-y,
pwd. Piotr Salwa – Drużynowy 21 KDH,
dh. Iga Januchta – Drużynowa 22 KGZ
pwd. Aleksandra Karcz – Drużynowa 23 KDH-ek,
pwd. Katarzyna Łypacz – Drużynowa 29 KDH,
pwd. Konrad Kulak – Drużynowy 32 KGZ,
pwd. Weronika Dziedzic – Drużynowa 34 KGZ,
dh Dominik Pasek – Drużynowy 41 KDH,
pwd. Adam Niepokój – Drużynowy 42 KGZ,
dh. Adrianna Raczkiewicz – Drużynowa 45 KDH-ek,
pwd. Wojciech Sidorowicz – Drużynowy 46 KDH-y,
dh Jędrzej Pawlak – Drużynowy 51 KDH,
dh. Zuzanna Krzysztofik – Drużynowa 73 KDH-ek
phm. Adam Zalewski – p.o. Drużynowego 69 KDH,
dh. Adrianna Adamska – Drużynowa 101 KDH,
dh. Natalia Wesołowska – Drużynowa drużyny zuchowej na próbie przy SP Nr 9,

3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Z dniem 24 maja 2013 r. zwalniam z funkcji drużynowego 21 KDH im 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pwd. Piotra Salwę i dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 96 KDW „NADIR” pwd. Łukasza Górlickiego.
3.3.3. Z dniem 24 maja 2013r. mianuję na funkcję drużynowego 21 KDH im 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pwd. Sebastiana Kucharza.
3.3.4. Mianuję na funkcję pełniącego obowiązki drużynowego 69 KDW „NADIR” phm. Adama Zalewskiego.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 13.05.2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Aleksandrę Karcz.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

dodał: Zespół Promocji