Rozkaz L. 4/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 24.03.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2013

 

Druhny i druhowie!

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Odwołuję z funkcji Szefa Organizacyjnego Biwaku Drużynowych 2013r. pwd. Przemysława Róziewicza i dziękuję mu za współpracę.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny ze skutkiem negatywny drużynie wielopoziomowej działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji pełniącej obowiązki drużynowej drużyny wielopoziomowej na próbie dh. Dorotę Jamroziewicz.

13. Inne
13.1. Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR 21/2013/WPP i HSR 22/2013/WPP przeprowadzonego w dniach 15-17.03.2013r. i 22-24.03.2013r. w Kielcach, przyznaje odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhnom i druhom:
Dh. Katarzynie Kaniewskiej
Dh. Agnieszce Komorowicz
Dh. Annie Nowak
Dh. Adriannie Raczkiewicz
Dh. Ewelinie Saltarskiej
Dh. Kamili Stępnik
Dh. Kindze Stępnik
Dh. Joannie Warzecha
Dh. Magdalenie Wojdan

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji