Rozkaz L. 3/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 19.03.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2013

 

Druhny i druhowie!

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zwalniam z funkcji komendanta VIII Zimowego Rajdu Wędrowników „Czarny Szlak” hm. Piotra Wychowańca.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 45 KDH-ek im. Elżbiety Zawackiej „Zo” pwd. Justynę Lech i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 45 KDH-ek im. Elżbiety Zawackiej „Zo” dh. Adriannę Raczkiewicz.

7. Mianowania Instruktorów
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 18.03.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Monice Kasprzyk.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji