Rozkaz L. 2/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 20.02.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2013

 

Druhny i druhowie!

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Odwołuję z funkcji komendanta I Turnieju RPG Hufca pwd. Izabelę Drogosz.
2.3.2. Odwołuję z funkcję koordynatora Urodzin Hufca dh. Adriannę Adamską.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 18.02.2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Weronikę Dziedzic.

 

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji