Rozkaz L.15/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 18.12.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.15/2013

 

Druhny i Druhowie!

Wyjątek z rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2013 z dnia 29.11.2013r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 9 i 22 listopada 2013 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Kielecka ZHP
hm. Maciej WLAZŁO (na wniosek Naczelnik ZHP)

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Z przyjemnością informuję, że nasz hufiec wzbogacił się o maskotkę. Została nią sowa o wdzięcznym imieniu Sofia (Zosia). Obecnie znajduje się pod opieką 7 KDZ „Dzielne Smoki”.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji Przewodniczącego KSI hufca dh. hm. Macieja Wlazło. Dziękuję Druhowi za wiele lat służby na tej funkcji. Jednocześnie informuję, że druh Maciej pozostaje nadal członkiem KSI hufca.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję Przewodniczącej KSI hufca dh. hm. Katarzynę Sieradzan.
2.2.2. Na wniosek szefa Zespołu Kadry Kształcącej hufca mianuję na funkcje członka Zespołu druha phm. Artura Skobla.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 22 KGZ „Księżycowe Biedronki” dh. Igę Januchtę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 22 KGZ „Księżycowe Biedronki” dh. Gawła Bartosika. Informuję, że opiekunem gromady została pwd. Maja Szafraniec.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 32 KGZ „Odlotowe Pszczółki” pwd. Konrada Kulaka. Dziękuję za dotychczasową służbę.
3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowej 32 KGZ „Odlotowe Pszczółki” dh. Karolinę Łakomiec. Informuję, że opiekunem gromady został pwd. Konrad Kulak.

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.11.2013r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Sebastianowi Kucharzowi.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 15.12.2013. zgodnie z § 24 i 25 Statutu ZHP wystąpił ze Związku Harcerstwa Polskiego hm. Krzysztof Synowiec.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję druhnie phm. Katarzynie Łypacz za skoordynowanie akcji Zbiórki Żywności, która odbyła się w terminie 29.11-01.12.2013r.
12.2. Dziękuję druhnie pwd. Darii Zielińskiej, dh. Darii Szocie, pwd. Wojciechowi Sidorowiczowi, pwd. Sebastianowi Kucharzowi, za zorganizowanie 9-tych urodzin naszego hufca. Dziękuje również wszystkim przybyłym zuchom, harcerzom, instruktorom oraz gościom.

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji