Rozkaz L.14/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                          Kielce, 24.11.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

 Rozkaz L.14/2013

 

Druhny i Druhowie!

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że zgodnie z założonym programem hufca w dniu 14 grudnia 2013 odbędą się Urodziny Hufca Kielce-Południe. Zapraszam serdecznie wszystkie zuchy, harcerzy, instruktorów i przyjaciół naszego hufca. Szczegóły niebawem pojawią się na stronie naszego hufca.
1.2.2. Informuję, że w dniu 15 grudnia 2013 odbędą się w kościele p.w. Świętego Krzyża w Kielcach Chorągwiane Uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Również zapraszam.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Na wniosek szefowej Zespołu Promocji i Informacji hufca mianuję na funkcje członków Zespołu następujących druhów:
– pwd. Wojciecha Sidorowicza
– dh. Damiana Szczepańczyka
Jednocześnie informuję, że członkami zespołu nadal pozostają: dh. Aleksandra Łabuda i pwd. Przemysław Kubera oraz że współpracownikiem zespołu został dh Gaweł Bartosik.
2.2.2. Na wniosek przewodniczącego Hufcowej Komisji Rewizyjnej mianuję na funkcję członka komisji phm. Emila Misztala.
2.3.Powołanie i rozwiązanie komisji, sztabów, komend kursów
2.3.1. Z chwilą rozliczenia biwaków w hufcu zwalniam z funkcji komendantów następujące druhny i druhów:
– 69 KDW – pwd. Michała Dąbrowskiego
– 8 KSDHiZ – pwd. Adama Niepokoja
– BSDG – phm. Katarzynę Hordziejewicz
– SPO – pwd. Patryka Lesiaka – biwak odbył się w Masłowie, a nie jak planowano w Jaworzni.
– 43 KDH – pwd. Martę Bieniek – biwak nie odbył się.
Dziękuję wszystkim komendantom i kadrze biwaków za pracę włożoną w ich przygotowanie i przeprowadzenie.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1.Zamykam okres próbny 7 KDZ „Dzielne Smoki” działającej przy S.P. nr 9 w Kielcach. P.o. drużynowej pozostaje nadal dh. Natalia Wesołowska.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 12 KGZ „Leśne Ludki” pwd. Klaudię Kowalik. Dziękuję Druhnie za dotychczasową służbę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 12 KGZ „Leśne Ludki” phm. Milota Jakubowskiego.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.11.2013r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
– dh. Annie Jachowicz
– dh. Karolinie Mazurek
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.11.2013r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza następującym druhnom i druhowi:
– pwd. Wojciechowi Sidorowiczowi
– pwd. Patrycji Wrzosek
– pwd. Darii Zielińskiej

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.Udzielam pochwały druhowi Pawłowi Majce, za przygotowanie wszystkich reprezentacji naszego hufca na obchody uroczystości 11 listopada.
12.2. Udzielam pochwały phm. Katarzynie Hordziejewicz, dh. Łukaszowi Jasińskiemu oraz całej Drużynie Sztandarowej z Błękitnego Szczepu  Dzieci Gór, która reprezentowała Chorągiew Kielecką na uroczystości Dnia Niepodległości 11 listopada. Bardzo dziękuję za poważne i profesjonalne podejście oraz wzorowe wykonanie zadania.
12.3. Dziękuję wszystkim pozostałym reprezentacjom naszego hufca, które wzięły udział w wyżej wymienionych obchodach, w tym „Czarnemu Szczepowi”, który pierwszy raz miał okazję maszerować za swoim sztandarem na tego typu uroczystości.

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji