Rozkaz L.13/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 08.11.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.13/2013

 

Druhny i Druhowie!

Druhny i Druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 19/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku
5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie prób na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06 listopada 2013r. otwieram
próbę na stopień harcmistrza druhowi
-phm. Milotowi JAKUBOWSKIEMU

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że decyzją komendy hufca z dnia 20.10.2013r. drużynę sztandarową hufca reprezentującą Chorągiew Kielecką ZHP podczas wojewódzkich obchodów uroczystości Dnia Niepodległości 11 listopada w Kielcach stanowić będą harcerki i harcerze BSDG. Na drużynowego drużyny reprezentacyjnej wyznaczony został dh Łukasz Jasiński.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Magdalenę Wiecheć na funkcję szefa Zespołu Promocji i Informacji Hufca Kielce-Południe.

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Mianuję na funkcję komendantów biwaków środowisk, które odbędą się w terminie 22-24 listopada 2013 roku, następujące druhny i druhów:
– 43 KDH – Mąchocice Kapitulne – pwd. Marta Bieniek
– 69 KDW – Marzysz – pwd. Michał Dąbrowski
– 8 KSDHiZ – Chmielnik – pwd. Adam Niepokój
– BSDG – Oblęgorek -phm. Katarzyna Hordziejewicz
– SPO – Jaworznia – pwd. Patryk Lesiak

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 41 KDH pwd Dominika Paska. Dziękuję Druhowi za dotychczasową służbę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 41 KDH dh Anne Jachowicz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie harcerskiej akcji znicz w terminie 1-3.11.2013 r. następującym druhnom i druhom:
– hm. Katarzynie Sieradzan
– pwd. Sebastianowi Kucharzowi
– pwd. Adamowi Niepokojowi
– dh. Jędrzejowi Pawlakowi
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję.

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji