Rozkaz L.12/2013

                                                                                                                                                                      

  Kielce, 28.10.2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kielce-Południe

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Rozkaz L.12/2013

Druhny i Druhowie,

zaczyna się kolejny etap w historii naszego hufca. Przed nami dwa lata nowych, ciekawych wyzwań. Szukałem na tę okazję mądrego cytatu, który wyznaczy kierunek na ten czas. Przeczytałem na tę okoliczność mnóstwo życiowych mądrości, które wypowiedziały lub zapisały znane i nieznane osoby. Wciąż jednak wracał jeden cytat Naczelnego Skauta Świata. Cytat, który mimo swojej prostoty, niesie ze sobą bardzo cenną wskazówkę, i który właśnie tutaj chciałbym przytoczyć: “life without adventure would be deadly dull.” – „Życie bez przygód byłoby strasznie głupie”.

Naszym zadaniem jest wspierać w rozwoju młodzież, kształtować charaktery kolejnych pokoleń. Nie zapomnijmy, żeby umożliwić przy tym naszym harcerzom i zuchom przeżywanie wspaniałych, niezapomnianych przygód. Sprawiajcie, Drodzy Drużynowi i Instruktorzy, żeby każda cotygodniowa zbiórka była niepowtarzalnym przeżyciem i żeby każdy biwak i obóz pozostawiał za sobą niezwykłe i niezapomniane wspomnienia.

Kierunki, które wytyczali moi znakomici poprzednicy nie zmieniają się. Nadal będziemy robić wszystko, żeby Hufiec Kielce-Południe był kojarzony z profesjonalizmem, wysoką jakością i solidnością. Będziemy podnosić atrakcyjność naszego programu i rozwijać się. Mocno wierzę w to, że wspólnie, wszyscy razem, będziemy podążać tą drogą. Drogą do kolejnych sukcesów naszego hufca.

Tego Wam i sobie życzę.

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 17/2013 z dnia 21 października 2013 roku
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdów Hufców ZHP:
– Kielce-Południe z dnia 28 września 2013 r.
2.3.1. W sprawie udzielenia absolutorium Komendantom:
2.3.1.5. Udzielono absolutorium Komendantce Hufca ZHP Kielce-Południe hm. Katarzynie SIERADZAN
2.3.4. W sprawie wyboru Komendanta i Komendy Hufca ZHP Kielce-Południe
2.3.4.1. hm. Piotr WYCHOWANIEC – Komendant Hufca ZHP Kielce-Południe
2.3.4.2. phm. Paweł MAJKA – Z-ca Komendanta Hufca
2.3.4.3. phm. Izabela DROGOSZ – Skarbnik Hufca
2.3.4.4. hm. Wojciech WYCHOWANIEC– Członek Komendy Hufca
2.3.4.5. phm. Milot JAKUBOWSKI – Członek Komendy Hufca
2.3.4.6. pwd. Marta BIENIEK – Członkini Komendy Hufca
2.3.4.7. phm. Monika KASPRZYK – Członkini Komendy Hufca

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 18/2013 z dnia 24 października 2013 roku
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powołanie komend kursów
4.3.1. Powołuję Komendę Kursu Podharcmistrzowskiego „W Chmurach…” odbywającego się w dniach 8-11 listopada i 30 listopada – 1 grudnia 2013r. w Starachowicach w składzie:
– hm. Ewa SIDOR (ZOKK 31/2010) – Komendantka Kursu
– hm. Wojciech WYCHOWANIEC (BOKK 585/2012) – Z-ca Komendantki ds. merytorycznych
– hm. Małgorzata ŚLASKA – Z-ca Komendantki ds. organizacyjnych
– phm. Milot JAKUBOWSKI (BOKK 674/2013) – Członek Komendy

Życzę dh. Ewie, Wojciechowi, Małgorzacie i Milotowi osiągnięcia założonych celów i owocnego przeprowadzenia kursu.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca na zbiórce w dniu 20.10.2013 przyjęła Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Kielce-Południe.
1.2.2. Informuję, że z chwilą wyboru na funkcję komendanta hufca w dniu 28.09.2013, podczas zjazdu hufca, hm. Piotr Wychowaniec przestał pełnić funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich hufca.
1.2.3. Informuję, że z chwilą wyboru na funkcję członkini komendy hufca w dniu 28.09.2013, podczas zjazdu hufca, phm. Monika Kasprzyk przestała pełnić funkcję członkini Komisji Rewizyjnej Hufca.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Łukasza Kordyzona z funkcji szefa Zespołu Kadry Kształcącej hufca. Dziękuję Druhowi za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów i wyzwań w służbie instruktorskiej.
2.1.2. Zwalniam hm. Jakuba Juszyńskiego z funkcji szefa Zespołu Promocji hufca. Dziękuję Druhowi za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów i wyzwań w życiu prywatnym i zawodowym.
2.1.3. Zwalniam phm. Milota Jakubowskiego z funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej hufca. Dziękuję Druhowi za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów i wyzwań w służbie instruktorskiej.
2.1.4. Zwalniam phm. Emila Misztala z funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej hufca. Dziękuję Druhowi za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów i wyzwań w służbie instruktorskiej.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję hm. Wojciecha Wychowańca na funkcję szefa Zespołu Kadry Kształcącej hufca.
2.2.2. Mianuję na funkcje członków Zespołu Kadry Kształcącej hufca następujące druhny i druhów:
– phm. Marcin Pawelec
– pwd. Wojciech Sidorowicz
– phm. Magdalena Wiecheć
– pwd. Patrycja Wrzosek
Jednocześnie informuję, że członkinią ZKK pozostaje nadal pwd. Aleksandra Michalska.
2.2.3. Mianuję pwd. Małgorzatę Stokowiec na funkcję Szefa Biura Hufca.
9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka ZHP
9.1.1 Z dniem 7.10.2013r. przydział służbowy do Hufca ZHP Kielce – Południe otrzymuje phm. Magdalena Wiecheć, która zasili szeregi
Czarnego Kręgu Instruktorskiego.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.10.2013. zgodnie z § 24 i 25 Statutu ZHP wystąpił ze Związku Harcerstwa Polskiego hm. Jakub Juszyński.

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

 

 

dodał: Zespół Promocji