Rozkaz L. 1/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 30.01.2013 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2013

 

Druhny i druhowie!

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 14/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku
5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie prób na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 grudnia 2012 zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza phm. Wojciechowi Wychowańcowi z Hufca Kielce – Południe.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Katarzynę Hordziejewicz z funkcji namiestnika zuchowego. Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Mianuję komendantem VIII Zimowego Rajdu Wędrowników „Czarny Szlak” hm. Piotra Wychowańca.
2.3.2. Powołuję w skład Zespołu Promocji i Informacji Hufca ZHP Kielce – Południe dh. Aleksandrę Łabudę.
2.3.3. Powołuję w skład Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce – Południe phm. Milota Jakubowskiego.
2.3.4. Powołuję w skład Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce – Południe pwd. Aleksandrę Michalską.
2.3.5. W związku ze zwolnieniem z funkcji namiestnika zuchowego phm. Katarzyny Hordziejewicz zawieszam pracę namiestnictwa zuchowego.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 22 Kieleckiej Gromadzie Zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Kielcach imię „Księżycowe Biedronki”.
3.2. Zmiany Organizacyjne
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca,gromadę zuchową działającą przy 8 KSDHiZ w Szkole Podstawowej nr 13. i nadaję jej numer 22 .
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję na funkcję drużynowej 22 KGZ dh. Igę Januchtę.

4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zatwierdzam wybór hm. Macieja Wlazło na funkcję przewodniczącego Błękitnego Kręgu działającego przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Pawła Majkę z funkcji pełnomocnika komendanta hufca do spraw HAZ 2013.
6.1.2. Zwalniam phm. Katarzynę Hordziejewicz z funkcji komendanta Zimowiska Zuchowego KABAT Hufca Kielce-Południe.

7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 28.01.2013 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Idze Januchcie.

13. Inne
13.1. Dziękuję phm. Katarzynie Hordziejewicz, oraz całej kadrze zuchowej hufca i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Zimowiska Zuchowego KABAT Hufca Kielce-Południe.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji