Rozkaz L.10/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 25.09.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 


Rozkaz L. 10/2013

 

Druhny i druhowie!

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 101 Kieleckiej Drużynie Harcerskiej działającej przy I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach imię Henryka Sienkiewicza. Z pewnością praca z bohaterem drużyny przyniesie Wam wiele satysfakcji i pozwoli jeszcze lepiej poznać postać tego słynnego Polaka.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. W związku z rezygnacją phm. Adama Zalewskiego zwalniam go z funkcji drużynowego 69 KDW „Nadir” z dniem 01.10.2013r.
3.3.2. Mianuję pwd. Michała Dąbrowskiego p.o. drużynowego 69 KDW „Nadir” z dniem 01.10.2013r.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 2.09.2013r. zgodnie z §24 i 25 Statutu ZHP wystąpiła ze Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Justyna Lech.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Udzielam upomnienia drużynowym:
pwd. Klaudii Kowalik – 12 KGZ „Leśne Ludki”
dh. Ludwikowi Pisarskiemu – 18 KDH-y im. Klemensa „Klimka” Bachledy
pwd. Dominikowi Paskowi – 41 KDH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”dh. Adriannie Raczkiewicz – 45 KDH-ek im. Elżbiety Zawackiej „Zo”
za nie dostarczenie do hufca w ustalonym terminie Planu Pracy Drużyny. Przypominam druhnom i druhom, że należy niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji