Rozkaz L. 8/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                              Kielce, 3.10.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 8/2012

 

Druhny i druhowie

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że 101 Kielecka Drużyna Harcerska rozpoczęła kampanię bohater starając się o nadanie imienia Henryka Sienkiewicza.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendanta Kursu Drużynowych Hufca Kielce-Południe druha phm. Łukasza Kordyzona.

3. Drużyny
3.2. Zmiany Organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kielcach.
3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy 8 KSDHiZ w Szkole Podstawowej nr 19.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 46 KDH-y im. gen. Mariusza Zaruskiego dh. Przemysława Kuberę i dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 46 KDH-y im. gen. Mariusza Zaruskiego dh. Wojciecha Sidorowicza.
3.3.3. Mianuję opiekunem 46 KDH-y im. Gen. Mariusza Zaruskiego dh. Przemysława Kuberę.
3.3.4. Mianuję na funkcję pełniącej obowiązki drużynowej gromady zuchowej na próbie działającej przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór w Szkole Podstawowej Nr 9 dh. Natalię Wesołowską.
3.3.5. Mianuję na funkcję pełniącej obowiązki drużynowej gromady zuchowej na próbie działającej przy 8 KSDHiZ w Szkole Podstawowej nr 19 dh. Igę Januchtę.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

dodał: Zespół Promocji