Rozkaz L. 6/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 27.06.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 6/2012

 

Druhny i druhowie!

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że z dniem 1.07.2012 r. hm. Wojciech Grzesik złożył rezygnację z pełnienia wszystkich funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego i tym samym przestaje pełnić funkcję skarbnika hufca.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję hm. Piotra Wychowańca na funkcję komendanta reprezentacji Hufca ZHP Kielce – Południe na Zlot Chorągwi Kieleckiej ZHP 2012.

3.Drużyny
3.2. Zmiany Organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie wielopoziomowej działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 23 KDH-ek pwd. Aleksandrę Michalską i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Mianuję na funkcję pełniącej obowiązki drużynowej drużyny wielopoziomowej na próbie dh. Dorotę Jamroziewicz.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 23 KDH-ek dh. Aleksandrę Karcz.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Pawła Majkę komendantem obozu 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego „Czarny Szczep”, w miejscowości Zarzęcin nad Jeziorem Sulejowskim, organizowanego w dniach 07.07 do 27.07.2012 r.
6.1.2. Mianuję phm. Macieja Stachurskiego komendantem obozu Harcerskiego Szczepu „Buki”, w miejscowości Janów koło Częstochowy, organizowanego w dniach 7.07 do 22.07.2012 r.
6.1.3. Mianuję phm. Milota Jakubowskiego komendantem obozu Szczepu Pikującego Orła, w Centurii, gmina Łazy, organizowanego w dniach 08.07 do 28.07.2012 r.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 22.06.2012 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/druhów:
– dh. Magdalena Gruszczyńska
– dh. Adam Niepokój
– dh. Agata Poniewierska
– dh. Patrycja Wrzosek

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 22.06.2012 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Maciejowi Stachurskiemu.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 25.06.2012 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Arkadiuszowi Gądkowi i pwd. Piotrowi Laczkowi.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 1.07.2012 r. zgodnie z § 24 i 25 Statutu ZHP występuje ze Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wojciech Grzesik i tym samym przestaje być jego członkiem.

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

dodał: Zespół Promocji