Rozkaz L. 5/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 16.06.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 5/2012

 

Druhny i druhowie

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję druhnę hm. Aleksandrę Polesek na funkcję członkini Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce –Południe.

3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 69 Kieleckiej Drużyny Wędrowniczej „NADIR” dh. Annę Purtak i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.1. Mianuję na funkcję drużynowego 69 Kieleckiej Drużyny Wędrowniczej „NADIR” pwd. Łukasza Górlickiego.

7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 14.05.2012 r. otwieram próbę na stopieńprzewodniczki/przewodnika dh. Zuzannie Krzysztofik i dh. Dominikowi Pasek.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 30.04.2012 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Maciejowi Stachurskiemu.
7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 14.05.2012 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Izabeli Drogosz.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały pwd. Izabeli Drogosz i dziękuję jej za przygotowanie i poprowadzenie Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

 

dodał: Zespół Promocji