Rozkaz L. 4/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 9.05.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 4/2012

 

 

Druhny i druhowie!

 

1.Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że dnia 22.03.2012 r. na spotkaniu „Koła Przyjaciół Czarnego Szczepu” nastąpiła zmiana na funkcji przewodniczącego koła i obecnie pełni ją Pan Krzysztof Tworogowski.

3. Drużyny
3.2. Zmiany Organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Rady Błękitnego Szczepu Dzieci Gór rozwiązuję 7 Kielecką Drużynę Zuchową „Dzielne Smoki” działającą przy Szkole Podstawowej Nr 32.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 7 Kielecką Drużynę Zuchową „Dzielne Smoki” dh. Annę Wojnowską i dziękuję jej za dotychczasową pracę.

 7. Mianowania Instruktorów
7.2.1. 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 16.04.2012 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Sebastiana Kucharza. 

13. Inne
13.1. Na wniosek szefa szkolenia wędrowniczego kursu pierwszej pomocy z dnia 10.04.2012 r. przyznaje odznakę „Ratownik ZHP” druhnom:
Dh. Weronika Dziedzic
Dh. Paulina Krukowska

 

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

dodał: Zespół Promocji