Rozkaz L. 3/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 9.05.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 3/2012

 

Druhny i druhowie

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek dh. phm. Magdaleny Lewickiej, zwalniam ją z funkcji członka komendy Hufca ZHP Kielce-Południe.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję pwd. Martę Bieniek na funkcję członka Komendy Hufca ZHP Kielce-Południe.
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zwalniam phm. Pawła Majkę z funkcji komendanta VII Zimowego Rajdu Wędrowników „Czarny Szlak” i dziękuję mu, a także wszystkim zaangażowanym w organizacje rajdu za wkład w promowanie naszego hufca i środowiska harcerskiego.

3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek dh. phm. Magdaleny Lewickiej, zwalniam ją z funkcji drużynowej 43 KDH i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 43 KDH dh. Macieja Rzepkę.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Na wniosek dh. phm. Magdaleny Lewickiej, zwalniam ją z funkcji komendanta Harcerskiego Szczepu „BUKI” i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
5.3.2. Mianuję pwd. Martę Bieniek na funkcję p.o. komendanta Harcerskiego Szczepu Buki.

7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 12.03.2012 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Aleksandrze Karcz.

3. Inne
13.1. Na wniosek szefa szkolenia wędrowniczego kursu pierwszej pomocy przeprowadzonego w dniach16-18.03.2012r. i 30.03-01.04.2012r. w Kielcach, przyznaje odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhnom i druhom:
Dh. Kinga Błaszczyk
Dh Mateusz Borowiec
Dh. Joanna Dreczka
Dh. Anna Drej
Dh. Anna Jachowicz
Dh. Iga Januchta
Dh. Aleksandra Karcz
Dh. Klaudia Kowalik
Dh. Zuzanna Krzysztofik
Dh Konrad Kulak
Dh. Aleksandra Łabuda
Dh Tomasz Mazur
Dh Bartosz Michalski
Dh Adam Niepokój
Dh. Kinga Olbratowska
Dh Wojciech Sidorowicz
Dh Grzegorz Stachurski
Dh Kacper Szafraniec
Dh. Anna Szarek
Dh. Daria Szota
Dh. Urszula Witkowicz
Dh Krzysztof Wróbel

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji