Rozkaz L. 2/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 29.02.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 2/2012

 

Druhny i druhowie

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 3/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku
1. Zarządzenie i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości decyzję Komendy Chorągwi z dnia 10 lutego 2012 r.
Na wniosek Komendantów Hufców ZHP: Kielce – Miasto i Kielce – Południe podjęto decyzję o przeniesieniu 69 Kieleckiej Drużyny Wędrowniczej „NADIR” z Hufca ZHP Kielce – Miasto do Hufca ZHP Kielce – Południe.

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Mianuję komendantem VII Zimowego Rajdu Wędrowników „Czarny Szlak” phm. Pawła Majkę.

3.Drużyny
3.2. Zmiany Organizacyjne
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca, drużynę działającą w Zespole Szkół Nr 26 w Kielcach przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór, i nadaję jej numer 101.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 73 KDH-ek pwd. Weronikę Zdeb i dziękuję jej za dotychczasową pracę życząc wielu sukcesów dalszej pracy instruktorskiej.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowego 43 KGZ „Strażnicy Żywiołów” pwd. Martę Bieniek i dziękuję jej za dotychczasową pracę życząc wielu sukcesów w dalszej pracy instruktorskiej.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 73 KDH-ek dh. Zuzannę Krzysztofik
3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowej 43 KGZ „Strażnicy Żywiołów” dh. Weronikę Dziedzic
3.3.5. Mianuję na funkcję pełniącej obowiązki drużynowej 101 KDH dh. Adriannę Adamską
3.3.6. Mianuję opiekunem 73 KDH-ek pwd. Weronikę Zdeb
3.3.7. Mianuję opiekunem 43 KGZ „Strażnicy Żywiołów” pwd. Martę Bieniek

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam pwd. Izabelę Drogosz z funkcji komendantki Biwaku Snowboardowo – Narciarskiego SPO, organizowanego w Niedźwiedziu k/Poręby Wielkiej w terminie 12 – 16.02.2012r.
6.1.2. Zwalniam phm. Milota Jakubowskiego z funkcji komendanta Biwaku Zuchowego SPO i BSDG, organizowanego w Brzeziny w terminie 17 – 19.02.2012r.
6.1.3. Zwalniam pwd. Małgorzatę Stokowiec z funkcji komendantki Biwaku Zimowego 8KSDHiZ im. Zawiszy Czarnego „Czarny Szczep”, organizowanego w Brzezinach w terminie 10 – 12.02.2012r.
6.1.4. Zwalniam phm. Magdalenę Lewicką z funkcji komendantki Biwaku Zimowego Harcerskiego Szczepu „BUKI”, organizowanego w Ostojowa w terminie 10 – 12.02.2012r.

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Kielce – Południe otrzymują następujący instruktorzy:
pwd. Michał Dąbrowski
pwd.  Łukasz Górlicki
pwd. Anna Purtak
pwd. Angelika Szmajdel
phm. Adam Zalewski-Jarosz 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję dh. phm. Milotowi Jakubowskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych Mistrzostw Piłki Siatkowej Hufca Kiece – Południe.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji