Rozkaz L.12/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                          Kielce, 19.01.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 12/2012

 

Druhny i druhowie!

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 32 KGZ „Odlotowe Pszczółki” dh. Maję Szafraniec i dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 8 KDH-y im. Zawiszy Czarnego hm. Piotra Wychowańca i dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowego 32 KGZ „Odlotowe Pszczółki” pwd. Konrada Kulaka.
3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowego 8 KDH-y im. Zawiszy Czarnego pwd. Przemysława Kuberę.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Pawła Majkę pełnomocnikiem komendanta hufca do spraw HAZ 2013.
6.1.2. Mianuję phm. Katarzynę Hordziejewicz komendantem Zimowiska Zuchowego KABAT Hufca Kielce-Południe.

7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 10.12.2012 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Klementynie Janowskiej i na stopień przewodnika dh. Damianowi Szczepańczykowi.

13. Inne
13.1. Dziękuję phm. Michałowi Kozerze za przygotowanie i przeprowadzenie Akcji szczepień dla członków naszego hufca przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
13.2. Dziękuję dh. Adriannie Adamskiej za przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych VIII Urodzin naszego hufca.

13.3. Dziękuję reprezentacji 8 KSDHiZ im. Zawiszy Czarnego za reprezentowanie hufca podczas przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Premierowi rządu polskiego i radzie ministrów.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji