Rozkaz L. 1/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                            Kielce, 31.01.2012 r.
Komendant Hufca Kielce Południe

                                                                                                                                                                                                                                                           

Rozkaz L. 1/2012

 

Druhny i druhowie

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję hm. Jakuba Juszyńskiego na funkcję szefa Zespołu Promocji i Informacji Hufca ZHP Kielce – Południe

3. Drużyny
3.2. Zmiany Organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 85 KDW „Trzy Płomienie”
3.2.2. Przedłużam okres próbny drużynie działającej w Zespole Szkół Nr 26 w Kielcach przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór, do dnia 29 lutego 2012 r.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 85 KDW „Trzy Płomienie” hm. Jakuba Juszyńskiego i dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowego 18 KDH-y im. Klemensa „Klimka” Bachledy pwd. Piotra Laczka i dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowego 18 KDH-y im. Klemensa „Klimka” Bachledy dh. Ludwika Pisarskiego.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję pwd. Izabelę Drogosz komendantką Biwaku Snowboardowo – Narciarskiego Szczepu Pikującego Orła, organizowanego w Niedźwiedziu k/Poręby Wielkiej w terminie 12 – 16.02.2012 r.
6.1.2. Mianuję phm. Milota Jakubowskiego komendantem Biwaku Zuchowego Szczepu Pikującego Orła i Harcerskiego Szczepu „BUKI”, organizowanego w Brzeziny w terminie 17 – 19.02.2012 r.
6.1.3. Mianuję pwd. Małgorzatę Stokowiec komendantką Biwaku Zimowego 8KSDHiZ im. Zawiszy Czarnego „Czarny Szczep”, organizowanego w terminie 10 – 12.02.2012 r.
6.1.4. Mianuję phm. Magdalenę Lewicką komendantką Biwaku zimowego Harcerskiego Szczepu „BUKI”, organizowanego w Ostojowa w terminie 10 – 12.02.2012 r.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 16.01.2012 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Darii Zielińskiej
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 28.12.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. druhnom Adriannie Adamskiej i przewodnika dh. Konradowi Kulakowi
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 16.01.2012 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Paulinie Krukowskiej i przewodnika dh. Wojciechowi Sidorowiczowi
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 28.12.2011 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Małgorzacie Stokowiec i pwd. Ewie Obarze.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały pwd. Małgorzacie Stokowiec za pełnienie funkcji Szefa Organizacyjnego podczas Biwaku Drużynowych 2012.

13. Inne
13.1. Informuję, iż Komenda Hufca podjęła decyzję o konieczności opłacenia składek członkowskich za rok 2012 do dnia 29 lutego 2012 r.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji