Rozkaz L.11/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                          Kielce, 12.11.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 11/2012

 

 

Druhny i druhowie!

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję na funkcję koordynatora Konkursu Drużyn Hufcaphm. Milota Jakubowskiego.
2.3.2. Powołuję na funkcję komendanta I Turnieju RPG Hufca pwd. Izabelę Drogosz.
2.3.3. Powołuję na funkcję koordynatora Urodzin Hufca dh. Adriannę Adamską.

13. Inne
13.1. Dziękuję harcerkom i harcerzom 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego za wystawienie drużyny sztandarowej hufca, reprezentującej Chorągiew Kielecką ZHP podczas wojewódzkich obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada w Kielcach.
13.2. Dziękuję wszystkim harcerkom, harcerzom i instruktorom hufca którzy wzięli udział w wojewódzkich obchodach Dnia Niepodległości 11 listopada w Kielcach.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

dodał: Zespół Promocji