Rozkaz L.10/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                          Kielce, 7.11.2012 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 10/2012

 

 

Druhny i druhowie

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że decyzją komendy hufca z dnia 27.10.2012 r. drużynę sztandarową hufca reprezentującą Chorągiew Kielecką ZHP podczas wojewódzkich obchodów uroczystości Dnia Niepodległości 11 listopada w Kielcach stanowić będą harcerki i harcerze 8 KSDHiZ. Na drużynowego drużyny reprezentacyjnej wyznaczony został phm. Paweł Majka.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Izabelę Drogosz na funkcję skarbnika Hufca Kielce-Południe z dniem 10.11.2012 r.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję na funkcję Szefa Organizacyjnego podczas Biwaku Drużynowych 2013 pwd. Przemysława Róziewicza.
2.3.3. Zwalniam hm. Piotra Wychowańca z funkcji komendanta reprezentacji Hufca ZHP Kielce – Południe na Zlot Chorągwi Kieleckiej ZHP 2012, dziękuję mu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania reprezentacji i organizacji zlotu.

3.Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek dh. Macieja Rzepki, zwalniam go z funkcji drużynowego 43 KDH.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 41 KDH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” pwd. Izabelę Drogosz z dniem 10.11.2012 r. i dziękuję jej za dotychczasową pracę.

3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 43 KDH pwd. Martę Bieniek.
3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowego 41 KDH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” dh. Dominika Pasek z dniem 10.11.2012 r.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Milota Jakubowskiego z funkcji komendanta obozu Szczepu Pikującego Orła, w Centurii, gmina Łazy, organizowanego w dniach 08.07 do 28.07.2012 r.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.09.2012 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/druhów:
– dh. Dorotę Jamroziewicz

– dh Przemysława Kubera
– dh Konrada Kulak
– dh Wojciecha Sidorowicz

9. Przydział służbowy
9.3. Zmiana przydziału służbowego
9.3.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Magdaleny Lewickiej z Hufca ZHP Kielce – Południe do Hufca ZHP Kielce – Powiat.

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

 

dodał: Zespół Promocji