Rozkaz L. 9/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 15.10.2011 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 9/2011

 

Druhny i druhowie

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Zespół Spisowy na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji hufca i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
pwd. Magdalena Lewicka – przewodnicząca
phm. Paweł Majka – członek
phm. Katarzyna Hordziejewicz – członek
jednocześnie zobowiązuje wyżej wymieniony zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji.
2.3.1. Powołuję Zespół Zjazdowy Hufca ZHP Kielce – Południe do wypracowania stanowiska hufca w sprawie materiałów dotyczących zmian w statucie i strategii ZHP na 37 Zjazd Nadzwyczajny ZHP w następującym składzie:
hm. Jakub Juszyński

phm. Łukasz Kordyzon
phm. Michał Kozera
hm. Piotr Wychowaniec

3. Drużyny
3.2. Zmiany Organizacyjne
3.2.1. Przedłużam okres próbny drużynie działającej w Zespole Szkół Nr 26 w Kielcach przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór, do dnia 31 stycznia 2012 r.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję na funkcję drużynowej 8 KDH-ek im. Zawiszy Czarnego dh. Darię Zielińską.

13.Inne
13.1. Zatwierdzam Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce-Południe, przyjęty przez Komisję w dniu 19 września 2011 r.

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji