Rozkaz L. 8/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 12.10.2011 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 8/2011

 

Druhny i druhowie

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.9/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r.
3. Główna Kwatera ZHP
3.1. Zwolnienia
3.1.2. Zwalniam z funkcji kierownika Wydziału Wędrowniczego hm. Jakuba JUSZYŃSKIEGO – Chorągiew Kielecka
Serdecznie dziękuję druhowi za pełnienie służby. Życzę satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 18/2011 z dnia 19 września 2011 roku
9. Zaliczenie służby instruktorskiej
9.2. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym komendantom hufców:
hm. Wojciech GRZESIK – p.o. Komendanta Hufca ZHP Kielce – Południe

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 20/2011 z dnia 3 października 2011 roku
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 25.09.2011 r.
2.3.1. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kielce – Południe:
pwd. Przemysław Róziewicz – przewodniczący
phm. Anita Chlebna – z-ca przewodniczącego
pwd. Monika Kasprzyk – członek
2.3.2. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP Kielce – Południe:
hm. Katarzyna Sieradzan – Komendantka
hm. Wojciech Grzesik – Skarbnik Hufca
hm. Piotr Wychowaniec – Zastępca Komendanta Hufca
phm. Paweł Majka – Zastępca Komendanta Hufca
phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy Hufca
pwd. Magdalena Lewicka – Członek Komendy Hufca
pwd. Milot Jakubowski – Członek Komendy Hufca

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 12 KGZ pwd. Alicję Białek i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej 43 KDH dh. Aleksandrę Chamerę i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 51 KDH pwd. Dariusz Lachowskiego i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 42 KGZ dh. Barbarę Komorniczak i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowej 12 KGZ dh. Klaudię Kowalik.
3.3.6. Mianuję opiekunem 12 KGZ hm. Aleksandrę Polesek.
3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowej 43 KDH pwd. Magdalenę Lewicką.
3.3.8. Mianuję na funkcję pełniącego obowiązki drużynowego 51 KDH dh. Jędrzeja Pawlaka.
3.3.9. Mianuję opiekunem 51 KDH dh. Anna Wojnowska.
3.3.10. Mianuję na funkcję drużynowego 42 KGZ dh. Adama Niepokoja.
3.3.11. Mianuję opiekunem 42 KGZ pwd. Katarzynę Woźnicką.

4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam dh. phm. Emila Misztala z funkcji przewodniczącego „Czarnego Kręgu” i dziękuję za dotychczasową pracę.
4.2.2. Mianuję dh. phm. Wojciecha Wychowańca na funkcję przewodniczącego „Czarnego Kręgu”

5. Szczepy i związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam druha phm. Michała Kozerę z funkcji komendanta „Szczepu Pikującego Orła” i dziękuję mu na dotychczasową pracę.
5.3.2. Mianuję druha pwd. Milota Jakubowskiego na funkcję pełniącego obowiązki komendanta ”Szczepu Pikującego Orła”.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 19.09.2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika dh. Łukaszowi Szczepańskiemu

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym druhnom i druhom:
hm. Adam Massalski
Szczep Buki
pwd. Magdalena Lewicka
pwd. Marta Bieniek
pwd. Maciej Stachurski
pwd. Katarzyna Łypacz
phm. Anita Chlebna
phm. Cezary Jastrzębski

8 KSDHiZ
pwd. Arkadiusz Gądek
pwd. Monika Kasprzyk
phm. Łukasz Kordyzon
Ks. pwd. Jacek Kopeć
pwd. Nina Krełowska
phm. Paweł Majka
phm. Emil Misztal
pwd. Marcin Pawelec
hm. Piotr Prokop
phm. Artur Skobel
phm. Magdalena Soprych
pwd. Małgorzata Stokowiec
pwd. Maciej Surgiel
pwd. Katarzyna Szwed
pwd. Marek Wojtyna
pwd. Katarzyna Woźnicka
hm. Piotr Wychowaniec
phm. Wojciech Wychowaniec
pwd. Hubert Zagrodzki
pwd. Weronika Zdeb
pwd. Łukasz Żórawski
BSDG
hm. Zbigniew Kowalski
hm. Maciej Wlazło
phm. Waldemar Pukalki
phm. Katarzyna Hordziejewicz
phm. Katarzyna Nobis – Wlazło
pwd. Ewa Cieślik – Majchrzak
pwd. Ewa Hapek – Rejmer
pwd. Dariusz Lachowski
pwd. Piotr Popiel
SPO
hm. Adam Rukat
hm. Aleksadra Polesek
phm. Michał Kozera
pwd. Alicja Białek
pwd. Piotr Salwa
pwd. Justyna Lech
pwd. Izabela Drogosz
pwd. Szymon Skalmierski
pwd. Przemysław Róziewicz
pwd. Milot Jakubowski
pwd. Małgorzata Paszewska
pwd. Ewa Obara
pwd. Patryk Lesiak
pwd. Michał Bartoszewicz
pwd. Nina Lenartowicz   
pwd. Jeremi Niedziela
pwd. Wojciech Sieradzan
pwd. Wojciech Jarosz
85 KDW
hm. Jakub Juszyński
phm. Dorota Kurpios-Juszyńska
phm. Marcin Stochmal

9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Piotra Popiela z Hufca ZHP Kielce-Południe do Hufca ZHP Warszawa-Centrum.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały pwd. Katarzynie Łypacz za przygotowanie i koordynację inauguracji roku harcerskiego 2011/2012 dla naszego hufca.

 

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji