Rozkaz L. 7/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  12.08.2011 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2011

 

Druhny i druhowie

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie § 48 statutu ZHP zwołuję na dzień 25 wrzesień 2011 r. na godz. 10.00 w lokalu – VI LO w Kielcach (sala kolumnowa) zjazd zwykły Hufca Kielce Południe.
1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd zwykły Hufca Kielce Południe:
1.pwd. Alicja Białek – Drużynowa 12 KGZ,
2.pwd. Marta Bieniek – Drużynowa 34 KGZ,
3.dh. Aleksandra Chamera – Drużynowa 43 KDH,
4.dh. Maciej Chęciński – p.o. Drużynowego 101 KDH,
5.phm.Anita Chlebna – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
6.pwd. Izabela Drogosz – Drużynowa 41 KDH,
7.hm. Wojciech Grzesik – p.o. Komendanta Hufca, Skarbnik Hufca
8.phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy Hufca, Komendant szczepu BSDG, Przewodnicząca Namiestnictwa Zuchowego
9.phm. Cezary Jastrzebski – członek KSI
10.hm. Jakub Juszyński – Drużynowy 85 KDW,
11.pwd. Monika Kasprzyk – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
12.dh. Barbara Komorniczak – Drużynowa 42 KGZ,
13.phm. Michał Kozera – Członek Komendy Hufca, Komendant SPO
14.dh. Przemysław Kubera – Drużynowy 46 KDH
15.pwd. Dariusz Lachowski – Drużynowy 51 KDH,
16.dh Piotr Laczek – Drużynowy 18 KDH,
17.pwd. Justyna Lech – Drużynowa 45 KDH,
18.pwd. Magdalena Lewicka – Członek Komendy Hufca, Komendant szczepu BUKI
19.pwd. Katarzyna Łypacz – Drużynowa 29 KDH
20.phm. Paweł Majka – za-ca Komendanta Hufca, Komendant szczepu 8KSDHiZ
21.hm. Adam Massalski – Przewodniczący ZHP
22.dh. Aleksandra Michalska – Drużynowa 23 KDH-ek,
23.pwd. Emil Misztal – Przewodniczący „Czarnego Kręgu”,
24.hm. Piotr Prokop – członek KSI przy GK
25.hm. Adam Rukat – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
26.pwd. Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca,
27.pwd. Piotr Salwa – Drużynowy 21 KDH
28.hm. Katarzyna Sieradzan – za-ca Komendanta Hufca,
29.phm. Magdalena Soprych – członek KSI,
30.pwd. Maciej Stachurski – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego przy szczepie BUKI
31.dh. Maja Szafraniec – Drużynowa 32 KGZ
32.hm. Maciej Wlazło – przewodniczący KSI, członek CKR
33.dh. Anna Wojnowska – Drużynowa 7 KGZ,
34.hm. Piotr Wychowaniec – Drużynowy 8 KDH, szef ZKK
35.dh. Weronika Zdeb – Drużynowa 73 KDH-ek,
36.dh. Daria Zielińska – Drużynowa 8 KDH-ek,
37.phm. Dorota Kurpios – szefowa serwisu regionalnego ZHP

 

Czuwaj!

 hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji