Rozkaz L. 6/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  27.06.2011 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 6/2011

 

Druhny i druhowie

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie starszoharcerskiej działającej przy Zespole Szkół Nr 26 przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 13.06.2011 r. zamykam próbę na stopień przewodniczki/ przewodnika druhnie Marcie Kostce i druhowi Łukaszowi Żórawskiemu.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 13.06.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
dh. Klaudia kowalik
dh. Natalia Wesołowska
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 27.06.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 2/2011 z dnia 16.02.2011r. niewpisane zostały punkty:
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z dniem 06.02.2011 r. hm. Zbigniewa Kowalskiego z funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce- Południe.
2.2. Mianowania w komendzie hufca.
2.2.1. Mianuję z dniem 06.02.2011 r. phm Magdalenę Soprych członkinią Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce-Południe.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji