Rozkaz L. 5/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  29.05.2011 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2011

 

Druhny i druhowie

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 23 Kieleckiej Drużynie Harcerek działającej przy Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach imię Zofii Radwańskiej – Paryskiej. Z pewnością praca z bohaterką drużyny przyniesie wam wiele satysfakcji i pozwoli jeszcze lepiej poznać znaczenie słowa służba i działanie społeczne.
7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 16.05.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika następującym druhnom i druchom:
dh. Weronice Dziedzic
dh. Michałowi Pawelecowi
dh. Ludwikowi Pisarskiemu

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji