Rozkaz L. 4/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  14.04.2011 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2011

 

Druhny i druhowie

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę rajdu przygodowego „Scyzor Trophy” w następującym składzie:
hm. Adam Rukat – komendant rajdu
pwd. Milot Jakubowski – z-ca komendanta do spraw organizacyjnych
hm. Jakub Juszyński – z-ca komendanta do spraw programowych
hm. Wojciech Grzesiek – skarbnik
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 46 KDH-y im. gen. Mariusza Zaruskiego druha pwd. Arkadiusza Gądka i dziękuję mu za dotychczasową służbę
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 46 KDH-y im. gen. Mariusza Zaruskiego druha Przemysława Kuberę.
3.3.3. Mianuję opiekunem 46 KDH-y im. gen. Mariusza Zaruskiego druha pwd. Arkadiusza Gądka
7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 11.04.201 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:
dh. Darii Zielińskiej
dh. Malwinie Piwowarskiej
dh. Agacie Poniewierskiej
dh. Patrycji Wrzosek

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji