Rozkaz L. 3/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  09.03.2011 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2011

 

Druhny i druhowie

7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 14.03.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Sebastianowi Kucharzowi.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
12.1. Udzielam pochwały druhnie Darii Zielińskiej i 8 Kieleckiej Drużynie Harcerek za przygotowanie i przeprowadzenie Balu Karnawałowego Wędrowników i Instruktorów Hufca ZHP Kielce – Południe.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji