Rozkaz L. 2/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  16.02.2011 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2011

 

Druhny i druhowie

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 3/2011 z dnia 02.02.2011 roku:
Podaję do wiadomości że, Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Kielce – Południe wybrał komisję rewizyjną hufca w składzie:
pwd. Przemysław Róziewicz –przewodniczący
pwd. Monika Kasprzyk – członek
phm. Anita Chlebna – członek
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 29 KDH Bukowina druha Tomasza Nawrota i dziękuję mu za dotychczasową służbę
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 29 KDH Bukowina druhnę pwd. Katarzynę Łypacz.
4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam dh. pwd. Ewę Cieślik-Majchrzak z funkcji przewodniczącej Błękitnego Kręgu.
4.2.2. Mianuję dh. hm. Wojciecha Grzesika na funkcję przewodniczącego Błękitnego Kręgu.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam hm. Katarzynę Sieradzan z funkcji komendantki zimowiska Namiestnictwa Zuchowego Hufca ZHP Kielce-Południe w miejscowości Pińczów w dniach 7 – 11 luty 2011r.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
12.1. Udzielam pochwały druhnie phm. Katarzynie Hordziejewicz za koordynacje przygotowań i nadzór nad realizacją programu zimowiska Namiestnictwa Zuchowego Hufca ZHP Kielce-Południe
12.2. Udzielam pochwały kadrze zimowiska Namiestnictwa Zuchowego Hufca ZHP Kielce-Południe za przeprowadzenie i realizację programu zimowiska.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji