Rozkaz L. 1/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  12.01.2011 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2011

 

Druhny i druhowie

1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że opiekunem 8 KDH-ek im. Zawiszy Czarnego zostaje pwd. Nina Krełowska
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę Kursu Drużynowych Hufca Kielce Południe i powołuję w jej skład następujących druhów:
Phm. Emil Misztal – komendant kursu
Phm. Łukasz Kordyzon – z-ca komendanta do spraw organizacyjnych
Phm. Wychowaniec Wojciech – z-ca komendanta do spraw programowych
Hm. Wychowaniec Piotr – kwatermistrz
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Katarzynę Sieradzan komendantką zimowiska Namiestnictwa Zuchowego Hufca ZHP Kielce Południe w miejscowości Pińczów w dniach 7 – 11 luty 2011r.
7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 27.12.2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Weronice Zdeb.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 10.01.2011 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym następującym druhnom i druhom: dh. Barbarze Stachurze, dh. Kacprowi Myślińskiemu, dh. Dominikowi Żarnowieckiemu.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 22.12.2010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Agnieszce Iwańskiej.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 10.01.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Maji Szafraniec.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 10.012011 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Katarzynie Łypacz.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji