Rozkaz L.11/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 18.11.2011 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 11/2011

 

Druhny i druhowie

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 Rozwiązuję komendę rajdu przygodowego „Scyzor Trophy” w następującym składzie:
hm. Adam Rukat – komendant rajdu
phm. Milot Jakubowski – z-ca komendanta do spraw organizacyjnych
hm. Jakub Juszyński – z-ca komendanta do spraw programowych
hm. Wojciech Grzesiek – skarbnik

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 14.11.2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Aleksandrze Michalskiej
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 14.11.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Krzysztofowi Stopczańskiemu.

 

 

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji