Rozkaz L.10/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 9.11.2011 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe 

 

 

Rozkaz L. 10/2011

 

Druhny i druhowie

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 25/2011 z dnia 20 października 2011 roku
1.2.2. Informuję, że Kurs Drużynowych „W drodze do…” odbywający się w terminie 22-31 sierpnia 2011 r. w Ośrodku Harcerskim „LUBIANKA” w Starachowicach, w zakresie wybranych metodyk ukończyli:

Kurs Drużynowych Harcerskich „W drodze do… gry”:
Z Chorągwi Kieleckiej ZHP
Hufiec Kielce – Południe:
– Mateusz Wartałowicz,

Kurs Drużynowych Starszoharcerskich „W drodze do… poszukiwania”:
Z Chorągwi Kieleckiej ZHP
Hufiec Kielce – Południe:
– Maciej Chęciński,

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Zatwierdzam Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce-Południe przyjęty na posiedzeniu KSI w dniu 24.10.2011 r. Treść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2. Informuje, że komenda hufca przyjęła na posiedzeniu w dniu 30.10.2011 r. Zasady prowadzenia finansów w Hufcu ZHP Kielce-Południe. Treść tego dokumentu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.
1.2.3. Informuję, że decyzją komendy hufca z dnia 30.10.2011 r. drużynę sztandarową hufca reprezentującą Chorągiew Kielecką ZHP podczas wojewódzkich obchodów uroczystości Dnia Niepodległości 11 listopada w Kielcach stanowić będą harcerki i harcerze „Szczepu Pikującego Orła”. Na drużynową drużyny reprezentacyjnej wyznaczona została dh. pwd. Ewa Obara.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji szefa Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce-Południe hm. Piotra Wychowańca i dziękuję mu za dotychczasową służbę na tym ważnym polu pracy jakim jest kształcenie.
2.1.2.Odwołuję ze składu Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce-Południe druhnę phm. Magdalenę Lewicką i druhnę pwd. Ninę Lenartowicz, dziękuję im za dotychczasową pracę.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję phm. Łukasza Kordyzona na funkcję szefa Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce-Południe

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji pełniącego obowiązki drużynowego 101 KDH na próbie dh. Macieja Chęcińskiego i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.2 Mianuję na funkcję pełniącej obowiązki drużynowej 101 KDH na próbie dh. Adriannę Adamską.

5. Szczepy i związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję dh. phm. Milota Jakubowskiego na funkcję komendanta ”Szczepu Pikującego Orła”.
5.3.2. Mianuję dh. phm. Magdalenę Lewicką na funkcję komendantki Harcerskiego Szczepu „Buki”.

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.10.2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Paulinie Chruściel
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.10.2011 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym następującym druhnom i druhom:
– dh. Artur Burczyn
– dh. Barbara Komorniczak
– dh. Rafał Kowalski
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 30.10.2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika dh. Piotrowi Laczkowi
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.10.2011 r. otwieram próbę stopień przewodnika następującym druhom:
– dh. Adam Niepokój
– dh. Maciej Rzepka
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 24.10.2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopieńpodharcmistrzyni/podharcmistrza następującym druhom i druhom:
– pwd. Milot Jakubowski
– pwd. Magdalena Lewicka

 

 

 

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji