Rozkaz L. 1/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  08.01.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2010

 

Druhny i druhowie

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 15/2009 z dnia 29 listopada 2009 roku
Podaje do wiadomości, że XXXVI Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który obradował w dniach 3-6 grudnia 2009 r. w Warszawie, wybrał władze naczelne ZHP:
… hm. Adam MASSALSKI – przewodniczący ZHP
… hm. Krzysztof SYNOWIEC – członek Rady Naczelnej ZHP…
… hm. Maciej WLAZŁO – członek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP…
Wyjątki z rozkazu Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej L. 36/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku
Podaje do wiadomości, że na wniosek komendanta gniazda komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej powołał skład Komendy Gniazda na Zlot Harcerstwa Polskiego „Kraków – 2010”
– phm. Dorota Kurpios – z-ca komendanta ds. programowych…
Podaje do wiadomości, że komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej Udziela pochwały Hufcowi Kielce Miasto za pomoc w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju do instytucji oraz organizację imprezy artystycznej w dniu 21 grudnia 2009 r., w trakcie której Światło przekazywano parlamentarzystom, władzom samorządowym, stowarzyszeniom i instytucjom. Dziękuję też instruktorom Hufca Kielce Południe za włączenie się we współorganizację tej imprezy.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 41 KDH pwd. Ninę Lenartowicz i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 KDH-ek dh. Annę Kwiatek i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 23 KDH-ek dh. Ninę Krełowską i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 8 KDH-ek pwd. Katarzynę Szwed i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowej 41 KDH pwd. Izabelę Drogosz.
3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowej 73 KDH-ek dh. Weronikę Zdeb.
3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowej 23 KDH-ek dh. Aleksandrę Michalską.
3.3.8. Mianuję na funkcję drużynowej 8 KDH-ek dh. Ninę Krełowską.
7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 14.12.2009 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki/ przewodnika dh. Marcie Bieniek, dh Wojciechowi Jaroszowi.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 14.12.2009 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym dh. Bartłomiejowi Kowalczykowi.
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 27.12.2009 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika dh. Małgorzacie Paszewskiej, dh. Arkadiuszowi Gądkowi.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 14.12.2010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Arturowi Burczyn.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 27.10.2009 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Piotrowi Popielowi.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały 45 KDH za przygotowanie i przeprowadzenie V Urodzin Hufca i Wieczorku Poezji Śpiewanej. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do tych obchodów.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji