Rozkaz L. 9/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  01.09.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.9/2010

 

Druhny i druhowie

Druhny i druhowie
5.Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję dh. phm. Katarzynę Hordziejewicz na funkcję Komendantki Blękitnego Szczepu Dzieci Gór.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów i kwatermistrzów
6.1.1. Zwalniam dh. phm. Michała Kozerę z funkcji komendanta obozu, w Goreniu, zorganizowanego w dniach 4 – 24 lipiec 2010 roku.
6.1.2. Zwalniam dh. phm. Pawła Majkę z funkcji komendanta obozu w Zarzęcinie, zorganizowanego w dniach 11 – 31 lipiec 2010 roku.
6.1.3. Zwalniam dh. Martę Kostkę z funkcji kwatermistrza obozu, w Goreniu, zorganizowanego w dniach 4 – 24 lipiec 2010 roku.
6.1.4. Zwalniam dh. phm. Emila Misztala z funkcji kwatermistrza obozu w Zarzęcinie, zorganizowanego w dniach 11 – 31 lipiec 2010 roku.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009/2010 następującym druhnom i druhom:
Szczep Buki
phm. Cezary Jastrzębski
pwd. Maciej Stachurski
pwd. Magdalena Lewicka
pwd. Marta Bieniek
phm. Chlebna Anita
pwd. Plaza Tomasz
phm. Ciszek Paulina
pwd. Łypacz Katarzyna
8 KSDHiZ
pwd. Arkadiusz Gądek
pwd. Monika Kasprzyk
phm. Łukasz Kordyzon
pwd. Nina Krełowska
phm. Paweł Majka
phm. Emil Misztal
pwd. Marcin Pawelec
hm. Monika Sochanek
phm. Magdalena Soprych
pwd. Małgorzata Stokowiec
pwd. Maciej Surgiel
pwd. Katarzyna Szwed
pwd. Katarzyna Woźnicka
hm. Piotr Wychowaniec
phm. Wojciech Wychowaniec
pwd. Hubert Zagrodzki
BSDG
hm. Adam Massalski
hm. Wojciech Grzesik
hm. Zbigniew Kowalski
hm. Maciej Wlazło
phm. Waldemar Pukalski
phm. Katarzyna Hordziejewicz
phm. Urszula Kroner
phm. Katarzyna Nobis – Wlazło
phm. Małgorzata Socha
pwd. Ewa Cieślik – Majchrzak
pwd. Ewa Hapek – Rejmer
pwd. Dariusz Lachowski
pwd. Piotr Popiel
pwd. Katarzyna Skrzypek
SPO
phm. Michał Kozera
hm. Adam Rukat
hm. Katarzyna Sieradzan
pwd. Alicja Białek
pwd. Piotr Salwa
pwd. Justyna Lech
pwd. Izabela Drogosz
pwd. Szymon Skalmierski
pwd. Przemysław Róziewicz
pwd. Milot Jakubowski
hm. Aleksadra Polesek
pwd. Małgorzata Paszewska
pwd. Ewa Obara
pwd. Patryk Lesiak
pwd. Michał Bartoszewicz
pwd. Nina Lenartowicz
pwd. Jeremi Niedziela
pwd. Wojciech Sieradzan
pwd. Wojciech Jarosz
85 KDW
phm. Jakub Juszyński
phm. Dorota Kurpios
phm. Marcin Stochmal

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji