Rozkaz L. 8/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  26.08.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.8/2010

 

Druhny i druhowie

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję na dzień 26 września 2010 r. na godz. 10.00 w lokalu – I LO im.S.Żeromskiego w Kielcach zbiórkę wyborczą delegatów na zjazd chorągwi.
1.1.2. Podaje do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze:
1. hm. Adam Massalski – Przewodniczący ZHP
2. hm. Krzysztof Synowiec – Komendant Hufca
3. pwd. Alicja Białek – Drużynowa 12 KGZ
4. pwd. Marta Bieniek – Drużynowa 34 KGZ
5. dh Aleksandra Chamera – Drużynowa 43 KDH
6. pwd. Ewa Cieślik – Majrzchak – Przewodnicząca Błękitnego Kręgu
7. pwd. Izabela Drogosz – Drużynowa 41 KDH
8. pwd. Arkadiusz Gądek – Drużynowy 46 KDH
9. hm. Wojciech Grzesik – Skarbnik Hufca
10. phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy Hufca
11. phm Cezary Jastrzębski – Członek KSI Hufca
12. phm. Jakub Juszyński – Drużynowy 85 KDW
13. pwd. Monika Kasprzyk – Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
14. dh. Barbara Komorniczak – Drużynowa 42 KGZ
15. phm. Łukasz Kordyzon – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Kieleckiej ds. zagranicznych
16. hm. Zbigniew Kowalski – Członek KSI Hufca
17. phm. Michał Kozera – Komendant SPO
18. pwd. Nina Krełowska – Drużynowa 8 KDH-ek
19. phm. Dorota Kurpios – Szefowa Serwisu Regionalnego ZHP
20. dh. Piotr Laczek – Drużynowy 18 KDH
21. pwd. Justyna Lech – Drużynowa 45 KDH
22. pwd Magdalena Lewicka – Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
23. phm. Paweł Majka – Komendant 8 KSDHiZ
24. dh. Aleksandra Michalska – Drużynowa 23 KDH-ek
25. phm. Emil Misztal – Przewodniczący Czarnego Kręgu Instruktorskiego
26. dh. Kacper Myśliński – Drużynowy 51 KDH
27. dh. Tomasz Nawrot – P.O. Drużynowego 29 KDH
28. hm. Piotr Prokop – Członek KSI przy GK ZHP
29. pwd. Przemysław Róziewicz – Przewdniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
30. hm. Adam Rukat – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła
31. pwd. Piotr Salwa – Drużynowy 21 KDH
32. hm. Katarzyna Sieradzan – Z-ca Komendanta Hufca
33. pwd. Maciej Stachurski – P.O. Komendanta Szczepu BUKI
34. dh. Maja Szafraniec – Drużynowa 32 KGZ
35. hm. Maciej Wlazło – Przewodniczący KSI Hufca
36. dh. Anna Wojnowska – Drużynowa 7 KDZ
37. hm. Piotr Wychowaniec – Szef ZKK Hufca
38. phm. Wojciech Wychowaniec – Szef Referatu Starszoharcerskiego Chorągwi Kieleckiej
39. dh. Weronika Zdeb – Drużynowa 73 KDH-ek
2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1 Mianuję dh. phm. Katarzynę Hordziejewicz na funkcję członka Komendy Hufca ZHP Kielce Południe.
5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam dh. pwd. Dariusza Lachowskiego z funkcji P.O. Komendanta Błękitnego Szczepu Dzieci Gór

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji