Rozkaz L. 7/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  23.07.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.7/2010

 

Druhny i druhowie

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam dh. hm. Adama Rukata z funkcji członka komendy Hufca Kielce Południe i dziękuję mu za dotychczasową pracę nie tylko w komendzie hufca ale również pracę na wielu innych polach instruktorskiej służby.
2.1.2. Na wniosek dh. pwd. Dariusza Lachowskiego zwalniam go z funkcji członka komendy Hufca Kielce Południe dziękując za dotychczasową pracę.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca.
2.2.1. Mianuję dh. phm. Michała Kozerę na członka
Komendy Hufca ZHP Kielce Południe
2.2.2. Mianuję dh. pwd. Monikę Kasprzyk na członkinię Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kielce Południe.
4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam dh. phm. Michała Kozerę z funkcji przewodniczącego Kręgu Pikującego Orła
4.2.2. Mianuję dh. hm. Adama Rukata na funkcję przewodniczącego Kręgu Pikujęcego Orła
5.Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję dh. phm. Michała Kozerę na funkcję Komendanta Szczepu Pikującego Orła
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca
ZHP Kielce Południe z dnia 21.06.2010r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd. Milotowi Jakubowskiemu.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji