Rozkaz L. 6/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  23.06.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.6/2010

 

Druhny i druhowie

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 12/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku:
Podaję do wiadomości że, Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zamyka próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni dh. phm. Katarzynie Sieradzan i dh. phm. Aleksandrze Polesek.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję dh. hm. Aleksandrę Polesek na koordynatora zespołu do projektu AMICUS.
2.3.2. W skład zespołu do projektu AMICUS powołuję hm. Wojciecha Grzesika, phm. Katarzynę Hordziejewicz i pwd. Milota Jakubowskiego.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 45 KDH-ek dh. hm. Katarzynę Sieradzan
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 32 KGZ dh. pwd. Huberta Zagrodzkiego
3.3.3. Mianuję drużynową 45 KDH-ek dh. pwd. Justynę Lech
3.3.4. Mianuję drużynową 32 KGZ dh. Maję Szafraniec
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Mianowania komendantów i kwatermistrzów
6.1.1. Mianuję dh. phm. Michała Kozerę komendantem obozu, w Goreniu, organizowanego w dniach 4 – 24 lipiec 2010 roku.
6.1.2. Mianuję dh. phm. Pawła Majkę komendantem obozu w Zarzęcinie, organizowanego w dniach 11 – 31 lipiec 2010 roku.
6.1.3. Mianuję dh. Martę Kostkę kwatermistrzem obozu, w Goreniu, organizowanego w dniach 4 – 24 lipiec 2010 roku.
6.1.4. Mianuję dh. phm. Emila Misztala kwatermistrzem obozu w Zarzęcinie, organizowanego w dniach 11 – 31 lipiec 2010 roku.
7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 21.06.2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika dh. Michałowi Bartoszewiczowi i dh. Patrykowi Lesiakowi.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 14.06.2010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Łukaszowi Żórawskiemu.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 21.06.2010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Aleksandrze Chamerze i przewodnika dh. Łukaszowi Szczepańskiemu.
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. . Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 14.06.2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza dh. pwd. Michałowi Kozerze.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 21.06.2010 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Monice Kasprzyk.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji