Rozkaz L. 5/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  28.05.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.5/2010

 

Druhny i druhowie

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Z dniem 29 maja 2010r. zwalniam z funkcji komendanta Szczepu Pikującego Orła hm. Adama Rukata i dziękuję mu za dotychczasową bardzo owocną służbę, która kształtowała harcerskie pokolenia.
5.3.2. Z dniem 29 maja 2010r. mianuję pełniącym obowiązki komendanta Szczepu Pikującego Orła pwd. Michała Kozerę.
7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 17.05.2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Justynie Lech i dh Ninie Krełowskiej.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Wszystkim instruktorom i harcerzom naszego hufca dziękuję za służbę jaką pełnili podczas wszystkich uroczystości po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, a także tym, którzy w różnej formie pomagali ofiarom ostatniej powodzi.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji