Rozkaz L. 4/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  07.04.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2010

 

Druhny i druhowie

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1 Z dniem 6 kwietnia 2010r. rozwiązuję 2 Kielecką Drużynę Harcerzy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, a jej członków przenoszę do 51 KDH.
3.2.2. Z dniem 6 kwietnia 2010r. rozwiązuję 50 Kielecką Drużynę Harcerek im. Adasia Żeromskiego, a jej członkinie przenoszę do 51 KDH.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 2 KDH dh. Dominika Żarnowieckiego.
3.3.2. Zwalniam z funkcji pełniącej obowiązki drużynowej 50 KDH dh. Aleksandrę Nadgłowską.
4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Z dniem 6 kwietnia 2010r. rozwiązuję Krąg Akademicki przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór, a jego członków przenoszę do Błękitnego Kręgu Instruktorskiego.
7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 15.03.2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Małgorzacie Stokowiec.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 15.03.2010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika dh. Paulinie Chruściel, dh. Magdalenie Gruszczyńskiej i dh. Rafałowi Kowalskiemu.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Udzielam upomnienia
Udzielam upomnienia druhnom i druhom instruktorom, którzy nie opłacili składek i opłaty rocznej w ustalonym przez Komendę terminie.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji