Rozkaz L. 2/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  03.03.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2010

 

Druhny i druhowie

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1 Z dniem 2 lutego 2010r. rozwiązuję 9 Kielecką Drużynę Harcerską, a jej członków przenoszę do 29 KDH i 43 KDH.
3.2.2. Z dniem 2 lutego 2010r. rozwiązuję 12 Kielecką Drużynę Harcerską, a jej członków przenoszę do 43 KDH.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 9 KDH dh. Katarzyna Łypacz i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 12 KDH dh. Joanna Bednarek i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 29 KDH phm. Paulinę Ciszek i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.4. Mianuję na funkcję pełniącego obowiązki drużynowego 29 KDH dh. Tomasza Nawrota.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji