Rozkaz L.13/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  22.12.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 13/2010

 

Druhny i druhowie

1.Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie § 50 statutu ZHP zwołuję na dzień 26 stycznia 2011 r. na godz. 18:00 w lokalu Hufca ZHP Kielce Południe ul. Gagarina 5 zjazd nadzwyczajny w celu wyboru komisji rewizyjnej hufca.
1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP Kielce Południe:
1. hm. Adam Massalski – Przewodniczący ZHP
2. hm. Krzysztof Synowiec – Komendant Hufca
3. pwd. Alicja Białek – Drużynowa 12 KGZ
4. pwd. Marta Bieniek – Drużynowa 34 KGZ
5. dh Aleksandra Chamera – Drużynowa 43 KDH
6. pwd. Ewa Cieślik – Majrzchak – Przewodnicząca Błękitnego Kręgu
7. pwd. Izabela Drogosz – Drużynowa 41 KDH
8. pwd. Arkadiusz Gądek – Drużynowy 46 KDH
9. hm. Wojciech Grzesik – Skarbnik Hufca
10. phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy Hufca
11. phm Cezary Jastrzębski – Członek KSI Hufca
12. phm. Jakub Juszyński – Drużynowy 85 KDW
13. dh. Barbara Komorniczak – Drużynowa 42 KGZ
14. hm. Zbigniew Kowalski – Członek KSI Hufca
15. phm. Michał Kozera – Komendant SPO
16. phm. Dorota Kurpios – Szefowa Serwisu Regionalnego ZHP
17. pwd. Dariusz Lachowski – Drużynowy 51 KDH
18. dh. Piotr Laczek – Drużynowy 18 KDH
19. pwd. Justyna Lech – Drużynowa 45 KDH
20. pwd Magdalena Lewicka – P.O. Komendanta Szczepu BUKI
21. phm. Paweł Majka – Z – ca Komendanta Hufca
22. dh. Aleksandra Michalska – Drużynowa 23 KDH-ek
23. phm. Emil Misztal – Przewodniczący Czarnego Kręgu Instruktorskiego
24. dh. Tomasz Nawrot – P.O. Drużynowego 29 KDH
25. hm. Piotr Prokop – Członek KSI przy GK ZHP
26. hm. Adam Rukat – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła
27. pwd. Piotr Salwa – Drużynowy 21 KDH
28. hm. Katarzyna Sieradzan – Z-ca Komendanta Hufca
29. pwd. Maciej Stachurski – P.O. Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego przy Szczepie „Buki”
30. dh. Maja Szafraniec – Drużynowa 32 KGZ
31. hm. Maciej Wlazło – Przewodniczący KSI Hufca
32. dh. Anna Wojnowska – Drużynowa 7 KDZ
33. hm. Piotr Wychowaniec – Szef ZKK Hufca
34. dh. Weronika Zdeb – Drużynowa 73 KDH-ek
35. dh. Daria Zielińska – P.O. Drużynowej 8 KDH-ek
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że dnia 5 grudnia 2010r. powstało, ukonstytuowało się i zostało zarejestrowane w hufcu Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 8 Kieleckim Szczepie Drużyn Harcerskich i Zuchowych im Zawiszy Czarnego pod nazwą „Koło Przyjaciół Czarnego Szczepu”. Przewodniczącym został Pan Artur Pawelec.
1.2.2. Informuję, że dh. pwd. Monika Kasprzyk złożyła w dniu 06.12.2010r. rezygnację z funkcji członkini Komisji Rewizyjnej Hufca Kielce Południe.
1.2.3. Informuję, że dh. pwd. Przemysław Róziewicz złożył w dniu 06.12.2010r. rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca Kielce Południe.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 8 KDH-ek im. Zawiszy Czarnego druhnę pwd. Ninę Krełowską i dziękuję jej za dotychczasową służbę
3.3.2. Mianuję na funkcję pełniącej obowiązki drużynowej 8 KDH-ek im. Zawiszy Czarnego druhnę Darię Zielińską.
9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Artura Skobla z Hufca ZHP Staszów do Hufca ZHP Kielce Południe.
10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 22.12.2010r. zgodnie z § 25 Statutu ZHP ze Związku Harcerstwa Polskiego wystąpiła phm. Paulina Ciszek
10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 22.12.2010r. zgodnie z § 25 Statutu ZHP ze Związku Harcerstwa Polskiego wystąpił pwd. Tomasz Plaza
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
12.1 Udzielam pochwały druhowi Łukaszowi Żórawskiemu za zorganizowanie kursu podstaw pierwszej pomocy HSR dla Hufca ZHP Kielce Południe.
12.2 Udzielam upomnienia druhowi pwd. Piotrowi Popielowi za działanie niezgodnie z Zasadami prowadzenia finansów w Hufcu Kielce Południe.
13. Inne
13.1. Na wniosek phm. Anity Chlebnej szefa kursu pierwszej pomocy HSR przyznaje odznakę „Ratownik ZHP” druhowi Damianowi Mazurowi

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji