Rozkaz L.12/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  01.12.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 12/2010

 

Druhny i druhowie

W najbliższą sobotę już po raz szósty spotkamy się na urodzinach naszego hufca połączonych z VIII Wieczorkiem Poezji Śpiewanej. Sześć lat za nami i z dumą patrzę na to jakim hufcem teraz jesteśmy, jak wykorzystaliśmy szansę na stworzenie czegoś wyjątkowego i nowego. Wspólne działanie i odważne pomysły to budowanie wspaniałych rzeczy i tak trwałych jak idee na których powstały. Jeśli będziemy o nich pamiętać to jeszcze wiele pięknych lat przed nami, czego sobie i wam życzę.
1.Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że dh. pwd. Magdalena Lewicka złożyła w dniu 29.11.2010r. rezygnację z funkcji członkini Komisji Rewizyjnej Hufca Kielce Południe.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 29.11.2010r. zwalniam druha pwd. Macieja Stachurskiego z funkcji członka Komendy Hufca Kielce Południe i dziękuję mu na dotychczasową pracę.
2.2. Mianowania w komendzie hufca.
2.2.1. Z dniem 29.11.2010r. mianuję druhnę pwd. Magdalenę Lewicką na funkcję członkini Komendy Hufca Kielce Poludnie.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 51 KDH im. Edmunda Massalskiego druha Kacpra Myślińskiego i dziękuję mu za dotychczasową służbę
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 51 KDH im. Edmunda Massalskiego druha pwd. Dariusza Lachowskiego.
4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Powołuję Krąg Instruktorski przy Harcerskim Szczepie „Buki” i życzę, żeby pomógł on w rozwoju instruktorów szczepu.
4.1.1. Zatwierdzam wybór druha pwd. Macieja Stachurskiego na pełniącego obowiązki przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego przy Harcerskim Szczepie „Buki”, życzę mu wielu sukcesów i wytrwałości w budowaniu wspólnoty instruktorskiej szczepu i hufca.
5. Szczepy i związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam druha pwd. Macieja Stachurskiego z funkcji komendanta Harcerskiego Szczepu „Buki” i dziękuję mu na dotychczasową pracę.
5.3.2. Mianuję druhnę pwd. Magdalenę Lewicką na funkcję pełniącej obowiązki komendantki Harcerskiego Szczepu „Buki”.
7. Mianowania Instruktorów
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 15.11.2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Marcinowi Pawelcowi.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały druhowi phm. Pawłowi Majka za przygotowanie reprezentacji hufca do obchodów Święta Niepodległości i dziękuję 8 KSDHiZ za wystawienie drużyny sztandarowej.
12.2 Udzielam pochwały Szczepowi Pikującego Orła i Harcerskiemu Szczepowi „Buki” za pomoc i udział w ww. uroczystościach.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji