Rozkaz L. 3/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  10.03.2010 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2010

 

Druhny i druhowie

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 4/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku:
Podaję do wiadomości że, Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zamyka próbę i przyznaję stopień harcmistrza dh. phm. Adamowi Rukatowi.
1.2.Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że 23 Kielecka Drużyna Harcerek rozpoczęła kampanię bohater starając się o nadanie imienia Zofii Radwańskiej-Paryskiej.
7. Mianowania Instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 08.02.2010 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Barbarze Komorniczak i dh. Aleksandrze Michalskiej.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Udzielam pochwały wędrownikom Szczepu Pikującego Orła i dh Patrykowi Lesiakowi, za zorganizowanie i przeprowadzenie III Intergalaktycznych Mistrzostw Piki Siatkowej Hufca Kielce Południe.
Udzielam pochwały 85 KDW i phm. Dorocie Kurpios za zorganizowanie i przeprowadzenie Hufcowego Dnia Myśli Braterskiej.
Udzielam upomnienia:
– drużynowemu 32 KGZ pwd. Hubertowi Zagrodzkiemu
– drużynowemu 2 KDH dh. Dominikowi Żarnowieckiemu
– drużynowemu 21 KDH pwd. Piotrowi Salwie
– pełniącej obowiązki drużynowej 50 KDH dh Aleksandrze Nadgłowskiej
– drużynowemu 51 KDH dh. Kacprowi Myślińskiemu
– drużynowemu 85 KDW phm. Jakubowi Juszyńskiemu
za nie zebranie opłaty rocznej zgodnie z obowiązującą uchwałą Komendy Hufca.
Jednocześnie informuję, że ww drużyny nie opłaciły składek. Zgodnie z uchwałą Komendy Hufca nie opłacenie składek skutkuje brakiem zgody na organizację lub udział w imprezach wyjazdowych.
Udzielam upomnienia druhnom i druhom instruktorom, którzy nie opłacili składek i opłaty rocznej w ustalonym przez Komendę terminie.
Jest mi bardzo przykro, że tak przyziemna sprawa, staje się problemem w naszym hufcu.

 

Czuwaj!

 hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji