Rozkaz L. 9/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  27.08.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 9/2009

 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie § 49 statutu ZHP zwołuję na dzień 26 wrzesień 2009 r. na godz. 10.30 w lokalu – VI LO w Kielcach (sala kolumnowa) zjazd sprawozdawczy Hufca Kielce Południe. Jednocześnie w związku z rezygnacją z funkcji Komendanta Hufca, na podstawie § 50 statutu ZHP, zwołuję w tym samym terminie i miejscu zjazd nadzwyczajny celem wyborów nowych władz – Komendanta i Komendy Hufca.
1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd sprawozdawczo – wyborczy Hufca Kielce Południe:
1.hm. Wojciech Grzesik – Komendant Hufca,
2.pwd. Alicja Białek – Drużynowa 12 KGZ,
3.dh. Marta Bieniek – Drużynowa 34 KGZ,
4.pwd. Paulina Ciszek – Drużynowa 29 KDH
5.pwd. Ewa Cieślik – Przewodnicząca Błękitnego Kręgu,
6.dh. Arkadiusz Gądek – Drużynowy 46 KDH
7.pwd. Katarzyna Hordziejewicz – Przewodnicząca Namiestnictwa Zuchowego,
8.phm. Jakub Juszyński – Drużynowy 85 KDW,
9.hm. Zbigniew Kowalski – Członek KSI,
10.dh. Nina Krełowska – Drużynowa 23 KDH-ek,
11.dh. Anna Kwiatek – Drużynowa 73 KDH-ek,
12.dh. Barbara Komorniczak – Drużynowa 42 KGZ,
13.phm. Łukasz Kordyzon – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Kieleckiej ds. zagranicznych,
14.pwd. Michał Kozera – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
15.phm. Urszula Kroner – Skarbnik Hufca, komendant szczepu BSDG
16.dh. Dariusz Lachowski – Drużynowy 51 KDH,
17.pwd. Nina Lenartowicz – Drużynowa 41 KDH,
18.pwd. Magdalena Lewicka – Drużynowa 50 KDH, Członek Komisji Rewizyjnej
19.pwd. Katarzyna Łypacz – Drużynowa 9 KDH,
20.pwd. Paweł Majka – Drużynowy 8 KDH, Członek Komendy Hufca, komendant „CZARNEGO” szczepu
21.pwd. Emil Misztal – Przewodniczący „Czarnego Kręgu”,
22.pwd. Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca,
23.phm. Adam Rukat – Z-ca Komendanta Hufca, komendant szczepu SPO
24.dh. Piotr Salwa – drużynowy 21 KDH
25.phm. Katarzyna Sieradzan – Drużynowa 45 KDH,
26.pwd. Maciej Stachurski – p.o. Drużynowego 43 KDH, komendant szczepu „BUKI”, członek komendy hufca
27.hm. Krzysztof Synowiec – Zastępca Komendanta Hufca,
28.pwd. Katarzyna Szwed – Drużynowa 8 KDH-ek,
29.dh. Anna Wojnowska – p.o. Drużynowej 7 KGZ,
30.phm. Piotr Wychowaniec – Szef ZKK,
31.hm. Maciej Wlazło – Członek Komendy Hufca, przewodniczący KSI
32.dh Dominik Żarnowiecki – Drużynowy 2 KDH,
33.pwd. Hubert Zagrodzki – Drużynowy 32 KGZ,
34.dh Piotr Laczek – Drużynowy 18 KDH,
35.pwd. Wojciech Wychowaniec – Kierownik Referatu Starszoharcerskiego Chorągwi Kieleckiej.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 21 Kieleckiej Drużyny Harcerzy dh. pwd. Jeremiego Niedzielę. Dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 29 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej dh. Barbarę Stachurę. Dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 12 Kieleckiej Gromady Zuchowej dh. pwd. Milota Jakubowskiego. Dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.4. Mianuję drużynowym 21 Kieleckiej Drużyny Harcerzy dh. ćw. Piotra Salwę
3.3.5. Mianuję drużynową 29 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej dh. pwd. Paulinę Ciszek.
3.3.6. Mianuję drużynową 12 Kieleckiej Gromady Zuchowej dh. pwd. Alicję Białek
4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącego Kręgu Akademickiego BSDG dh. pwd. Piotra Popiela.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.2. Zwolnienia komendantów i kwatermistrzów
6.1.1. Zwalniam dh. phm. Adama Rukata z funkcji komendanta obozu, w Smólniku, dziękuję mu za włożony trud w przygotowanie przedsięwzięcia.
9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. Informuję, że z dniem dzisiejszym przydział służbowy do Hufca ZHP Kielce Południe otrzymuje dh. phm. Monika Sochanek.
11. Kary organizacyjne
Udzielam upomnienia przewodniczącemu Kręgu Akademickiego BSDG dh. pwd. Piotrowi Popielowi za niestosowanie się do uchwał przyjętych przez Komendę, brak należytej staranności przy organizacji imprez oraz za kłamstwo.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji