Rozkaz L. 8/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  02.07.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 8/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 14/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz delegatów z Chorągwi Kieleckiej na XXXVI Zjazd ZHP:
(…)
– phm. Piotr Wychowaniec – Hufiec ZHP Kielce-Południe,
– phm. Jakub Muszyński – Hufiec ZHP Kielce-Południe,
– pwd. Michał Kozera – Hufiec ZHP Kielce-Południe,
– phm. Łukasz Kordyzon – Hufiec ZHP Kielce-Południe,
(…)

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Z dniem 15 czerwiec 2009 rok, Mianuję dh. pwd Macieja Stachurskiego członkiem Komendy Hufca Kielce Południe

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 42 Kieleckiej Gromady Zuchowej dh. pwd. Katarzynę Woźnicką. Dziękuję jej za dotyczasową pracę.
3.3.2. Mianuję drużynową 42 Kieleckiej Gromady Zuchowej dh. Barbarę Komorniczak.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 22 czerwca 2009 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Katarzynie Łypacz, dh. Katarzynie Szwed, dh. Hubertowi Zagrodzkiemu
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 22 czerwca 2009 roku zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym dh. Joannie Bednarek, dh. Ewelinie Knap, dh. Rafałowi Kowalskiemu, dh. Piotrowi Moćko, dh. Pawłowi Moćko, dh. Beacie Pasek, dh. Marcinowi Syposz
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 22 czerwca 2009 roku otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Marcie Kostka, dh. Weronice Zdeb
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 23 czerwca 2009 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem negatywnym dh. Maciejowi Stachurskiemu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały i serdecznie dziękuję druhnom i druhom za wykonanie prac przygotowawczych przed remontem hufca:
– Joannie Barańskiej
– Ali Białek
– Marcie Bieniek
– Antoniemu Cedro
– Magdzie Czupryńskiej
– Magdzie Gruszczyńskiej
– Karolinie Hołota
– Agnieszce Komorowicz
– Marcie Kostka
– Klaudii Kowalik
– Maksowi Kucharz
– Piotrowi Laczek
– Patrykowi Lesiak
– Aleksandrze Łabuda
– Klaudii Łabuda
– Katarzynie Łypacz
– Aleksandrze Ożarowskiej
– Oli Miernik
– Kamili Mularczyk
– Ani Nowak
– Szymonowi Oszczepalskiemu
– Gosi Paszewskiej
– Sewerynowi Pietrzyk
– Oli Pięta
– Mateuszowi Skotnickiemu
– Kindze Sobaś
– Barbarze Stachura
– Wiktorii Susło
– Karolowi Tomaszewskiemu
– Kacprowi Tomaszewskiemu
– Michałowi Pawelec
– Michałowi Ramiączek
– Kacprowi Szafraniec
– Mateuszowi Warcholskiemu
– Sylwii Zagórskiej
– Dominikowi Żarnowieckiemu
A także szefowi ekipy, czyli Krzysztofowi Synowcowi

13. Inne
1. Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w Warszawie z dnia 27.06.2009 r. przyznaję odznakę „Ratownik ZHP”:
dh. Antoniemu Cedro
dh. Piotrowi Laczek
dh. Wojtkowi Pająk
dh. Michałowi Pawelec
dh. Ludwikowi Pisarskiemu
dh. Weronice Zdeb

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji