Rozkaz L. 7/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  10.06.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.7/2009 z dnia 29 maja 2009 roku
3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.5. Powołuję w skład komisji stopni instruktorskich przy GK ZHP:
… – hm. Wojciecha GRZESIKA – Chorągiew Kielecka
– hm. Piotra PROKOPA – Chorągiew Kielecka
…. 2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 31 maja 2009 roku dh. phm Aleksandrę Polesek na koordynatora projektu AMICUS.
4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącej Kręgu Akademickiego BeKa dh. Magdalenę Szczawińską.
4.2.2. Mianuję dh. pwd. Piotra Popiela przewodniczącym Kręgu Akademickiego BeKa.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Mianowania komendantów i kwatermistrzów
6.1.1. Mianuję dh. phm. Adama Rukata komendantem obozu, w Smólniku, organizowanego w dniach 5 – 29 lipiec 2009 roku.
6.1.2. Mianuję dh. phm Urszulę Kroner komendantką obozu w Hańczowej, organizowanego w dniach 8 – 27 lipiec 2009 roku.
6.1.3. Mianuję dh. phm Piotra Wychowańca komendantem obozu szkoleniowego w Smólniku, organizowanego w dniach 29 lipiec – 11 sierpień 2009 roku.
6.1.4. Mianuję dh. pwd Magdalenę Lewicką kwatermistrzem obozu w Hańczowej, organizowanego w dniach 8 – 27 lipiec 2009 roku.
6.1.5. Mianuję dh. pwd Paulinę Ciszek kwatermistrzem obozu szkoleniowego w Smólniku, organizowanego w dniach 29 lipiec – 11 sierpień 2009 roku.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 18 maja 2009 roku otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Piotrowi Laczkowi oraz dh. Kacprowi Myślińskiemu.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 18 maja 2009 roku otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Magdalenie Lewickiej.
9. Przydział służbowy
9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego dh. pwd. Małgorzaty Bieniek do Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP. Jednocześnie skreślam ją z ewidencji Hufca Kielce Południe.
14. Sprostowania
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 maja 2009 roku, przywracam bieg próbie na stopień podharcmistrza dh. Maciejowi Stachurskiemu.
wyjaśnienie – w ramach badania podstaw prawnych do swoich działań KSI złożyła do Komisji Rewizyjnej zapytanie o ważność podjętych przez siebie decyzji. Komisja Rewizyjna zakwestionowała część z nich. Wobec tego w dniu 18 maja KSI w ponownie głosowała decyzję o zamknięciu próby na stopień podharcmistrza z wynikiem negatywnym dh. pwd. Maciejowi Stachurskiemu. Członkowie KSI byli jednogłośnie za unieważnieniem swojej poprzedniej decyzji.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji