Rozkaz L. 6/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  05.08.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 6/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 9/2009 z dnia 2 maja 2009 roku
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję na dzień 30 maja 2009 roku na godz. 10.00 w Domu Harcerza w Kielcach – Białogonie zbiórkę wyborczą delegatów na Zjazd ZHP rejonu IV – Hufiec ZHP Końskie, Hufiec ZHP Kielce-Południe, Hufiec ZHP Kielce-Miasto, Hufiec ZHP Kielce-Powiat, Hufiec ZHP Pińczów, Hufiec ZHP Staszów, Hufiec ZHP Starachowice, Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej. 1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą delegatów na Zjazd ZHP rejonu IV – (…) Hufiec ZHP Kielce-Południe, (…):
1.hm. Wojciech Grzesik – Komendant Hufca,
2.pwd. Małgorzata Bieniek – Członek komendy Hufca, komendant szczepu
3.dh. Marta Bieniek – Drużynowa 34 KGZ,
4.pwd. Ewa Cieślik – Przewodnicząca Błękitnego Kręgu,
5.dh. Arkadiusz Gądek – Drużynowy 46 KDH
6.pwd. Katarzyna Hordziejewicz – Przewodniczący Namiestnictwa Zuchowego,
7.dh. Milot Jakubowski – Drużynowy 12 KGZ,
8.phm. Jakub Juszyński – Drużynowy 85 KDH,
9.hm. Zbigniew Kowalski – Członek KSI,
10.dh. Nina Krełowska – Drużynowa 23 KDH-ek,
11.dh. Anna Kwiatek – Drużynowa 73 KDH-ek, 12.pwd. Łukasz Kordyzon – Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych,
13.pwd. Michał Kozera – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
14.phm. Urszula Kroner – Skarbnik Hufca, komendant szczepu
15.dh. Dariusz Lachowski – Drużynowy 51 KDH,
16.pwd. Nina Lenartowicz – Drużynowa 41 KDH,
17.pwd. Magdalena Lewicka – Drużynowa 50 KDH, Członek Komisji Rewizyjnej,
18.dh. Katarzyna Łypacz – Drużynowa 9 KDH,
19.pwd. Paweł Majka – Drużynowy 8 KDH, Członek Komendy Hufca, komendant szczepu
20.pwd. Emil Misztal – Przewodniczący „Czarnego Kręgu”,
21.dh Jeremi Niedziela – Drużynowy 21 KDH,
22.pwd. Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca,
23.phm. Adam Rukat – Z-ca Komendanta Hufca, komendant szczepu
24.phm. Katarzyna Sieradzan – Drużynowa 45 KDH,
25.dh. Barbara Stachura – Drużynowy 29 KDH,
26.pwd. Maciej Stachurski – p.o. Drużynowego 43 KDH,
27.hm. Krzysztof Synowiec – Zastępca Komendanta Hufca,
28.dh. Katarzyna Szwed – Drużynowa 8 KDH-ek,
29.dh. Anna Wojnowska – p.o. Drużynowa 7 KGZ,
30.pwd. Katarzyna Woźnicka – Drużynowa 42 KGZ,
31.phm. Piotr Wychowaniec – Szef ZKK,
32.hm. Maciej Wlazło – Członek Komendy Hufca,
33.dh Dominik Żarnowiecki – Drużynowy 2 KDH,
34.dh Hubert Zagrodzki – Drużynowy 32 KGZ,
35.dh Piotr Laczek – Drużynowy 18 KDH,
36.pwd. Wojciech Wychowaniec – Kierownik Referatu Starszoharcerskiego.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek dh. pwd. Małgorzaty Bieniek, zwalniam ją z funkcji członka Komendy Hufca. Dziękuję za dotychczasową pracę.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1.Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę zuchową działającą przy Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach i nadaję jej numer 32 KGZ
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję drużynowym 32 KGZ dh. Huberta Zagrodzkiego
5. Szczepy, Związki Drużyn
5.1. Zwalniam dh. pwd. Małgorzatę Bieniek z funkcji p.o. komendantki Harcerskiego Szczepu „Buki”.
5.2. Mianuję dh. pwd. Macieja Stachurskiego na funkcję p.o. komendanta Harcerskiego Szczepu „Buki”.
Czuwaj!
hm. Wojciech Grzesik
Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 2007- 09-05
Komendant Hufca Kielce Południe
Rozkaz L. 10/2007
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.2. Zwolnienia komendantów
6.1.1.Zwalniam phm. Adama Rukata z funkcji komendanta obozu hufca, w Kostkowicach k/ Zawiercia, organizowanego w dniach 30 czerwiec – 15 lipiec 2007 rok.
6.1.2. Zwalniam dh. phm Emila Misztala z funkcji komendanta reprezentacji hufca na Zlot ZHP w Kielcach.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. W związku z decyzją Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Miasto z dnia 28.06.2007 roku, zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Katarzynę Woźnicką.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 14 lipca 2007 roku przyjmuję przewodniczkę Małgorzatę Bieniek oraz przewodnika Wojciecha Sieradzana w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 19 sierpień 2007 roku przyjmuję przewodniczkę Agnieszkę Skrobacką, Katarzynę Woźnicką, oraz przewodnika Łukasza Kortyzona i Marcina Pawelca w poczet instruktorów ZHP.
9. Przydział służbowy
9.3. Zmiana przydziału służbowego
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Kielce Południe otrzymują instruktorzy:
hm. Adam Massalski
phm. Grzegorz Sierak
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję całej kadrze instruktorskiej i wszystkim funkcyjnym, za zaangażowanej i wzorową organizację Harcerskiej Akcji Letniej. Szczególnie dziękuję dh. phm. Adamowi Rukatowi.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji