Rozkaz L. 5/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  22.04.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 5/2009 z dnia 24 marca 2009 roku:
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.2. Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.2.1. Na wniosek Szefa Chorągwianego Zespołu Kształcenia podaję do wiadomości, że utraciły ważność Brązowe Odznaki Kadry Kształcącej dla następujących instruktorów:
Hufiec Kielce-Południe:
hm. Krzysztof Synowiec, hm. Waldemar Pukalski, hm. Ewa Rogalińska.
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Z dniem dzisiejszym zatwierdzam nowy regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Kielce Południe – załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.1.2. Informuję, że zgodnie z uchwałą Komendy Chorągwi Kieleckiej nr 4/2009 z dnia 31 marca 2009 roku, nasz hufiec znalazł się w jednym okręgu wyborczym z hufcami Kielce Miasto, Kielce Powiat, Końskie, Pińczów, Staszów, Starachowice, Chorągiew Kielecka i wybierać będzie 4 delegatów na zjazd ZHP
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Odwołuję dh. Barbarę Stachurę z funkcji redaktora naczelnego gazetki hufcowej „Południk”, jednocześnie zawieszam działalność gazetki.
2.3.2. Odwołuje dh. pwd. Katarzynę Pasek z funkcji szefa Zespołu Ratowników ZHP Hufca Kielce Południe, jednocześnie zawieszam działalność zespołu. Dziękuję za dotychczasową pracę.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 50 KDH dh. Kingę Banasik
3.3.2. Mianuję drużynową 50 KDH dh. pwd. Magdalenę Lewicką
7. Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 20.04.2009 roku, zamykam próbę na stopień z wynikiem pozytywnym i przyznaje stopień podharcmistrzyni dh. Urszuli Kroner.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji