Rozkaz L. 4/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  08.04.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku:
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
hm. Krzysztof SYNOWIEC
11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
phm. Adam RUKAT
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 3/2009 z dnia 22 lutego 2009 roku:
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
2.3.Odznaczenia harcerskie
11.1.2. List Pochwalny Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
Arkadiusz Gądek – Hufiec Kielce Południe
Jeremi Niedziela – Hufiec Kielce Południe
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 43 KDH dh. Bartka Kowalczyka
3.3.2. Mianuję pełniącym obowiązki drużynowego 43 KDH dh. pwd. Macieja Stachurskiego
3.3.3. Mianuję opiekunem 43 KDH dh. pwd. Małgorzatę Bieniek
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 16.03.2009 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Alicję Białek
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 16.03.2009 roku, zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem negatywnym dh. pwd. Maciejowi Stachurskiemu.
9. Przydział służbowy
9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Skreślam z ewidencji członków Hufca ZHP Kielce Południe:
dh. pwd. Tomasza Gondka
dh. pwd. Jan Kotwica
dh. phm. Dawida Grzelę
dh. phm. Grzegorza Sieraka

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji